~ Unstate

Standard

Ma s’shumti ankohen për sistemin ata q’i jon pjês e sistemit.

Those who complain the most about the system are part of the system.

Nonhuman systems are designed to spend people as candles, yet to not give light.

Modern dictatures consist of freedom of speech, yet enslavement of doing.

Freedom of expression, yet limitation of impression.

Perfidious manipulation, yet imitation of liberation.

BaSs Video: The Song of Emigration / Kur e Percolla Ylberin https://www.youtube.com/watch?v=r767G-SQuDA

Social change happens when the personal changeless is found.

Politika osht art, sa osht Arti politîk.

Politics is an art as much as the Art is politics.

There is one skill that Albanians are massively good at: Idolatry.

A skill that has sent them into a sure kill.

Politiqâri osht émnuesi i përbâshkt i masës t’injorancës.

Politician is the common denominator of the mass ignorance.

Injorantit përher i konvenon ma shum me shllajfît n’lloq, se sa me dâl pi lloqit.

Ignorant always comforts more wallowing in the mud than getting out of it.

Për me kôn njeri i lîr duhet me punû seriozisht edhe sinqêrt me vetën – Gja q’i i përjashton shumicën e Shqyptârve.

To be a free man, one has to seriously and sincerely work with the self – which rules out most of Albanians.

The purpose of Philosophy is to make things simple.

Now you know why it has failed.

N’jêt ekzistôjn dy lloj t’njerzve: Ata q’i punôjn, edhe ata q’i komentôjn.

In life there are two kinds of people: Those who work, and those who comment.

Kushtetuta osht vegël pune, e jo kafaz popullsije.

Constitution is a working tool, not a cage of population.

Tuta i rûn dýrt e Lirîs.

Fear guards the doors of Freedom.

Njerzt pa autoritet vûjn për autoritet.

People without authority suffer for authority.

b-Ass Kickin’ Instrumental: https://youtu.be/QK9tD2J-uAs

Sa ma i dobt njeri, qaq ma shum tifoz lýp.

The weaker the person, the more fans and supporters seeks.

As Lindje as Perëndim, po RiLindje për me gjêt pshtim.

Neither East nor West, but Rebirth to find the nest.

Zakonisht etno-jazz-i osht dy shpija pa asni temel.

Usually ethno-jazz is two houses without a single basement.

Sistemi shtetnôr osht âhër për viça t’cilët e thithin tômlin e injorancës.

State system is a stockyard of calves which suck the milk of ignorance.

Ata q’i ankohen për sistemin jon ma t’involvûmt n’sistem.

Those who complain about the system are the most involved in the system.

Shteti osht sekti ma i njoftun civilo-ushtarak.

State is the most known civilian-military sect.

The only reason why the wicked systems work is because the majority are wicked.

Vâlt e detit edhe shkâmbin e bôjn plâzh.

Sea waves transform even the rock into beach.

Muzika ka ma shum se sa çka nihet.

Credit: Irina A.

Credit: Irina A.

There’s more to the music than what is heard.

The only quality of mediocrity is to make relative things, absolute.

Capitalism is the fabric of mediocrity, Socialism its bandage and Communism its package.

The deeper you go, the more you know yourself.

New: AlbBaSs https://youtu.be/Zufa2h2KqsQ

Bindja osht valuta kryesore e injorantit.

Belief is ignorant’s main currency.

Rrâtht jon buxhilla t’mbushta me emocion statik.

Circles are ponds filled with static emotion.

Ignorant is humble to the rejecter and proud to the humble.

The humble is humble to the believer and screws the mother of rejecter.

Derisa t’korrumptûmt jon statujat e vêgzat e sistemit, t’pâstrit jon hologram për te: Doket e s’rroket.

While the corrumpt are the statues and hooks of the system, the clean are a hologram for it: Seen but untouchable.

Çêlsi për matjen e shkallës t’robnîs gjendet me pýtjen:

- Kûjt i përgjigesh?

Çêlsi për matjen e shkallës t’ngujimit matet me pýtjen:

- Kush t’përgjigjet?

The key to find the scale of slavery is found with the question:

- Who are you accountable to?

The key to find the scale of stuckness is measured with the question:

- Who is accountable to you?

Ata q’i ankohen e kukatin për sistemin, jon pjês e sistemit.

Those who whine about the system are part of the system.

Capitalism is writing small letters in CAPITAL to appear bigger than they are and meaningless as they are.

Qysh mun me kôn kapitalizmi i Kosovës ndryshe prej perëndimit kur Shqyptârt dîjn veç me importû?

How can Kosova’s Capitalism be different from the west when Albanians know nothing but to import?

Keqkuptimi osht ligji 1 i injorantit

Keqinterpretimi, ligji 2.

Keqveprimi, ligji 3.

Misunderstanding is the 1st law of ignorant.

Misinterpretation, the 2nd law.

Misdoing, the 3rd.

Inteligjenca e përgjithshme Kosovare nuk lejon tjetër veçse formimin e sekteve:

Sekte fetare, Sekte ekonomiko-biznisore, Sekte politike.

Prandaj jemi ku jemi.

The general Kosovar intelligence does not allow anything but sect forming:

Religious Sects, Economic-business Sects, Political Sects.

N’biznis, ja böthq, ja böthaxhi. Njeri me dinjitet nuk ka.

There is no digified person in business. Either wuss or assmonger.

Sistemi i vendost pi njerit osht si koteci i pulave, ku knus osht koftlargi.

Human made system is as chicken’s henhouse, where the devil is the rooster.

Politiqârt jon njerzit ma jointeligjent t’nji shoqnije.

Politicians are the most unintelligent people of a society.

Diplomati osht hipokrit i profilizûm.

Diplomat is a profiled hypocrite.

Për njerin e korrumptûm nuk fôl gjykimi, po programimi.

For the corrumpt, instead of judgment, programming does the talk.

The weaker the person, the more content with power is.

When drummers understand selflessness, the rest of orchestra has already gone to heaven.

Make no mistake, no human made system is ever about humanity.

Investimi i pâr n’Kosôv duhet nji impiant gjithpopullôr.

Free country is one without a state in it.

State offers protection for the population as much as the night offers the light.

Secili njeri osht i tejinvestûm për gjendjen q’i e ka.

Each one is over-invested for the own situation.

Shteti osht mbulesa jonatyrore përmbi sistemin natyrôr t’ekzistencës.

State is the un-natural cover upon the natural system of existence.

Titujt jon mehlemi i përkohshëm i budâllve, e nëse jesin t’tîll iu bôhet me-helmi i përjetshëm i tyne.

Titles are the temporary remedy of fools, which if they remain so, it becomes their eternal poison.

Ai q’i hêsht e konfirmon pëlqimin për mjerimin e tij.

He who keeps silent confirms the liking of the own misery.

Sistemi i njerit osht smûndje n’trupat e njerzve.

….përmes s’cilës kontrollohen e poshtnohen.

Human made system is a disease in people’s bodies.

……thru which they are controlled and humiliated.

Kur t’punon vazhdimisht promovimet s’kan kuptim.

Promovimet kan kuptim veç për ata q’i punôjn rrâll e për-mâll.

When you work continuously promotions don’t make sense.

Promotions make sense only to those who work barely and rarely.

Pîkrisht pýtjet arkaike jon ato t’cilave njerzt modern nuk dîjn me iu përgjîgj.

Precisely the archaic questions are those which the modern men do not know the answer to.

Shteti osht Krimi ma i organizûm q’i mundet m’u gjêt me nji Shoqnî.

State is the most organized Crime that can be found in a Society.

Purity of Soul and the Character of Being: That’s what makes your instrument sound Great.

Praise be to God. The Greatest One.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather