~ The Song of Letters

Standard

Njerzt q’i i përkulen zotnave t’përbâshkt, i bashkon i njejti rreth.

People who prostrate to the common statues, are gathered by the common circle.

Trust focuses the energy.

If you want change, bring some coins.

If you want the changeless, forget the wage.

N’Kosôv nuk ka papunsî. N’Kosôv ka papuntorsî.

In Kosova there is no joblessness. Only worklessness.

Mos e anko hâpin e têt nëse shtat hâpat e pâr i ke ndërmârr vet.

Do not complain the eighth step if the first seven you have taken yourself.

Disiluzionimi osht filtrimi i shqisave.

Disillusionment is filtering of the senses.

Sferat shoqnôre jon placenta t’padukshme për zhvillimin e individit deri n’rilindje.

Social spheres are invisible placentas for the development of individual until renaissance.

Komplekset jon vêgzat e koftlargit.

Complexes are devil’s hooks.

Gryksîja osht tregues i zemërmgushtsîs.

Greediness is a pointer of stinginess.

Konformisti osht sirovîn e ripaketûme.

Conformist is a repackaged hogwash.

Nji gjâ osht e sigûrt: Konformisti hin n’kofer.

Tani kush e bân, ai mos t’kân.

One thing is sure: Conformist enters the suitcase.

Then he should not buffle for being a duffle.

Sa ma i mangët njeri, aq ma iftijâq për pozît shoqnôre.

The more lacking the man, the more needy for social position.

N’kët vend budâll nuk ka.20170419_104725

Veç t’tîll q’i i konvenon poshtërsija.

There are no fools in this place.

Only those who comfort in wickedness.

Shkolla osht vend ku krêhen komplekset.

School is a place where complexes are combed.

Music has a purpose: To touch and awaken humanity.

That’s why true musicians are rare.

Instrument is the best mirror of your personality.

Musicians who cannot talk thru the instrument, try to compensate it with their mouth.

Ma leht blehet e shitet ai q’i e ka valût ideologjîn, se sa ai q’i e ka valût paren.

It’s easier to buy and sell him whose currency is ideology than the one whose currency is money.

Commentator is a weak spectator.

Spectator is a passive actor.

Actor is an interpreter.

And those who Experience are none of the above.

Because they – are.

Sferat shoqnôre jon kushinetat e injorancës.

Social spheres are the rolling joints of ignorance.

Shoqnija osht njerka e qenjes.

Prandaj ata q’i lypin pozita shoqnôre, kan mangsî burimore.

Society is the stepmother of being.

That’s why those who seek positions in society, have essential lackings.

Njerzt e korrumptûm e kqyrin sistemin si katapult ngritjeje, po n’fakt osht kunxh me kaktus zbritjeje.

Corrumpt people see the system as a catapult of ascending, while in fact is dildo cactus of descending.

Servili osht skllav i profilizûm.

Servile is a profiled slave.

Army is not made to protect the population, but rather the vice versa.

Nji çast i njerit t’lîr osht sa dhêt jêtna t’robit.

A moment of a free man is as ten lives of a slave.

Kur t’ngrît njeri, t’zhdryp terri.

Kur t’ngrît Pérenija, t’mân ditunija.

Whoever said “the sky is the limit” knew about the flat earth.

Fools cannot listen. Ignorants do not listen.

Kriza e identitetit s’un shnoshet me forma.

Identity crisis cannot be healed with forms.

Sistemi shkollôr osht karavan i gât i dêveve, me t’vetmen zgjedhje:

- Nji gûng, a dy gunga?

Educational system is a long caravan of camels, with the only choice:

- One hump, or two humps?

E parândsishme nuk osht e pavlefshme.

Unimportant is not without value.

Albanian BaSs BaLlad: https://t.co/Dcd6mN3xJ1

Rrethi osht shuma e papastërtive edhe interferencave shoqnôre, t’cilat e pengôjn sinjalin hyjnôr.

Circle is the sum of social impurities and interferences, which block the divine signal.

Institucionet jon kafaze ku viktimat edhe s’dôjn me qëndrû, edhe tuten m’i lshû.

Institutions are cages where the victims besides not wanting to stay, are afraid to let them go too.

Librat jon mbresat e eksperiencës.

Books are the impression of experience.

Muzika osht eksperienca e dorës t’pâr.

Music is the first-hand experience.

Gara për fôrm osht përher qorr-sokak. E njerzt q’i mbledhen aty jon penda e injorancës.

Race towards form is always a dead-end. And people who gather there are the dam of ignorance.

N’émên t’mirës mshefen tana t’kqijat.

In the name of goodness, all the worst are hidden.

Intellectuals ride the bike with helping wheels.

Emotional people ride the bike without them.

Spiritual people don’t ride. They fly.

Education is nurturing the wings to grow, training them to endure, and flying to get more educated.

It goes without saying that the toughest thing to do is to think with your own head.

It’s pathetic when a circular person talks about justice and solution.

The only reason why corrumpt systems thrive is because the majority are corrumpt.

BaSs Album with NaTive Themes: https://t.co/NzxWi8dQlK

I menqëm s’osht interesant.

I ûrt, osht interesant.

I menqëm mundet m’u bo secili.

I ûrt, s’mundet m’u bo secili.

Smart is not interesting.

Wise, is interesting.

Anyone can be smart.

Anyone cannot be wise.

Video BaSs Instrumental: Is there water in those springs? https://t.co/RmzCGKg67J

Vepra osht hija e qenjes tonde.

Kallzom çka ke bo, t’kallzoj kush je.

Your deed is the shadow of your being.

Tell me what you’ve done, I show you who you are.

In my mind is whatever is in my heart.

Parasupozimi i çdo sistemi jonjerzôr osht – çmendija.

Presupposition of every nonhuman system is – insanity.

Critical thinking is an attempt to compensate the ability of observation.

Nuk osht “Mos me kôn budâllt, t’ménçimit s’un jetôn”, po mos me kôn budâllt, t’ménçmit e kishin pâ q’i vet jon t’tîll.

It’s not “If there weren’t fools, the smart would not live”, but rather if there weren’t fools, the smart would see that they are that way.

Instead of going in circles, go in one line, and penetrate each circle as a needle.

Mréna rrâthve jon njerzt q’i kan lînd. Jasht rrâthve, njerzt q’i kan rilînd.

Inside circles are the people who are born. Outside circles, the reborn.

Listen to those who do not seek your trust.

Trust is the currency of the untrustworthy.

8:22 The worst creatures with God are the deaf and dumb who do not comprehend.

4 Rregullat e Suksesit Absolut:

1. Leje interesin anash.

2. Takoji njerzt veç kur s’bon hiç pa i takû.

3. Kontakto me njerz veç kur s’bon hiç pa i kontaktû.

4. Mos puno veç kur s’bon hiç pa punû.

4 Rules of Absolute Success:

1. Set your agenda/interest aside.

2. Meet people only when it’s a must meeting them.

3. Contact people only when it’s a must contacting them.

4. Don’t work only when it’s a must not working.

Shoqnija osht maska ma e dobt e individit.

Society is the individual’s weakest mask.

The difference between opinion and observation is like the thorn and the flower.

Talk through your deed, and we can have a chat indeed.

BaSs Video: Papa Was a Rolling Stone. https://t.co/z6j9Ds4jea

Eksperienca osht kuptimi.

Experience is the meaning.

Njeri i paditun osht përher i kompleksûm.

Ignorant is always full of complexes.

Pûnt 7 – 17 jon për njerz jokreativ.

Atyne edhe me iu dhôn pushim t’përjetshëm, s’dîjn çka me bo me to.

7 to 17 jobs are for non-creative people.

To them even if eternal holiday is given, don’t know what to do with it.

Democracy is a fancy name for regime change.

Fretless Video: The Storm of My Love. https://t.co/1Y1Ga3s93V

N’vend se me luftû sistemin, pastroje vetën prej sistemit.

Instead of fighting the system, clean yourself from the system.

Ideollogjija osht idhujtarija ma perfide.

Ideology is the most perfidious idolatry.

Kapitalizmi osht sistem ku njeri duhet me ngâ për m’u barazû me gjôjën.

Capitalism is a system when the man has to run in order to get equal with the cattle.

Personal programming is something that appears normal to you, but it isn’t.

You can be either static or, ecstatic.

Every problem is some kind of violation of the first commandment.

Elaborati osht laborator konceptual.

Elaboration is a conceptual laboratory.

Demokracija osht konglamerat i sistemeve t’korrumptûme.

Democracy is a conglomerate of corrumpt systems.

Artisti vlên aq sa mesazhi q’i e përçon.

Artist is worth the message he transfers.

Bindjen e thêll zavendsoje me observim t’pastër.

Replace deep conviction with pure observation.

Lavdu kôft Perenija. Nji Dashni, Ditunija.

Paqe,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ Hije Drite e Hyje Nate

Standard

Shfrytzimi osht frytzimi shterp.

Prandaj sh-frytzimi.

Prân – Vera.

Vera – Vena.

Vjeshta – Vneshta.

Dimni – Dîm-Nji.

Culture is the human rapture in the environment.

Te Mjeshtrit e nîn Mjeshtrîn. Te Kryemjeshtrit, Perendîn.

E vërteta s’do ân. Ajo osht e paanshme e e drêjt.

Komplementimi e bon kompletimin.

Perendija osht momenti i përjetshëm………………edhe përjetsija e momentit.

Veç njerzija komplete e mundson përgjigjen e duhun ndaj çdo rrethane jokomplete.

Kur t’ki pûn me koftlargj duhesh me kôn engjull. Perndyshe e han!

You can find no worse combination of existence than smart and wicked.

Njeri nuk osht për punën q’i e ngarkon, po për punën q’i e lehton.

Cila pûn t’lehton?

- Qajo t’bleton e t’blerton si fusha me plot lule t’mushta me polenin e
ditunîs.

I bekûm osht njeri q’i osht nûr i Perendîs.

Për ngarkesa jon shtâzt.

Pendesa osht rruga pa lakesa e shlirimit nga ngarkesa.

Lshoje ngarkimin e përjetoje shlirimin.

Barra osht veç për shtatzana.

E mashkulli me bârr osht shtatzân pa bârr!

As s’mundet me livrît as me kry pûn.

Si lumi me shtrat e pa shtat!

Shtât jon ditt e javës qysh Perendija i ka krijû.

6 me punû e 1 me pushû.

Ato me respektu.

Bashk me 9 komandat tjera q’i Ai I ka urdhnû.

Zoti kôft livdu.

Koha matet me hôn e me dîll.

E kur t’a ke kuptu trajektoren e ekzistencës tonde,

Mô s’ka kôh.

Sepse ajo i ka çêl kufîjt e hapsinës.

Shteti e pushteti osht diferencim prej pubertetlîve t’mendumit.

A pendla a korbi?

Asnjoni.

Plllumbi i lirîs e skyfteri I Perendîs.

Kur vetja nuk doket, çdo gja leht rroket.

Kur vetja t’doket, prej çdo gjaje leht rroket.

N’nivelin terciar pytja nuk osht – Kush po na vjen?

Po, kush po i pret ata q’i po vîjn?!

Ja fôl për vepër, ja fôl me vepër.

Straight line is a complement to any circle.

There’s no choice but God of all choice.

Kur t’a ke shijû burimin e ditunîs, mô nuk lahesh n’buxhilla t’injorancës.

Mjeshtrija e momentit osht momenti I mjeshtrîs.

Lavdu kôft Zoti. Burimi i ditunîs.

Paqe,

R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ Mjeshtrija

Standard

imageMjeshtri, me sa ma pak lëvizje, kryn ma shum pûn, deri sa qetsija t’i kryn krejt pûnt.

Njeri, sa ma infantil, qaq ma hatërmadh.

Puno, pa e shpenzû vetën. Ashtu e jeton pastër t’vërtetën.

Problemi i njerit t’hipnotizûm osht q’i nuk e din q’i osht i hipnotizûm, prandaj me bindje absolute i përkushtohet relativitetit.

…edhe i urti ia kthej turmës: “S’jom ktu për me iu pëlqy, po me iu kallzû qysh me shkëlqy”

Besimi osht qylymi i eksperiencës.

Kqyre kujna pi ia shtron.

Cruel people await for sickness.

Njeri i papjekun qenjësisht edhe i pakompletûm, përher punën e paraqet e e prezenton me pytjen n’prapaskên: A pe sheh, edhe une muj! Ose, A pe sheh kush jom un?

Problemi i njerit nuk osht çka s’po mson, po çka po mson tepër.

Gjat ciklit shkollôr, nxansat shkôjn t’u u “ngrît” intelektualisht, e t’u u shym shpyrtnisht.

Mjeshtër i vërtêt me nji profesion, je aty ku s’kî xhelozî, për punën e njêjt q’i e bôjn tjêrt.

Fuqija osht shum atraktive për njerzt e dobt.

Budallakija ma gjynah osht n’rinî se n’pleqnî.

Njeri s’ka qef me ia kujtû se çka osht t’u mlû e kamufllû.

Zoti kôft livdû.

Ai s’gjindet me maska.

Mbishkrim te Ndërrmarja shërbyese për edukim “NShE”: Merremi me shpërthimin e ballonave t’injorancës. Po masi pûn e lodhshme, tash pi shesim veç gjylponat. Edhe ato fâl. Nëse s’dini me shpërthy, ka me dâl dikush me ia u bô at pûn.

Secili rreth mendon q’i osht i drêjt, a vet osht nona e lakores. Tepsî e laknûrit.

Injoranti i ditun osht ma i keq se krimineli i paditun.

…edhe “navijač-it” t’poshtërsîs iu tha: Shum i rî je me kôn qekaq budâll!

Truth is the hurt of fake.

Nuk mundesh me nâl importin e produkteve t’Serbîs, pa e pastrû ideollogjîn q’i e ke importû prej tyne.

Zgjidhja për literrin nacionalist:

1) – Me marû nji tempull për Perendî, as kîsh as xhamî.

2) – 2 Mûj aty m’u fâl hiç pa nâl, edhe veç shkrimet e shéjta m’i pâs n’dispozicion.

3) – Bukën me ia çû mrenda, e nevojtoren me ia marû jasht.

Pâst Perendija mshîr

Fakti q’i edukimi Kosovâr osht komplet inferiôr, konfirmohet prej mnyrës qysh gjykohet inputi botnôr. Edukimi osht problem global. Prandaj s’paku n’aspektin mental mujna mos me importu bs.

Originality is always valued from original people, as well as from those who have the chance to return to genesis.

Ideologjija funksionon si droga. Për nji kôh e afat t’shkûrt.

Shkollimi nuk e mson njerin as qysh me msû, as qysh me vrêjt, q’i osht vet toka e baza e edukimit.

Parregullsît jon tregues i moskujtimit ndaj Zotit.

Çka je ti me profesion? – S’jom kurrgjo me profesion, me thôn jom diçka me profesion osht si me thôn jom kerr.

Pshurrja randsîn punës e kryje me lehtsî.

Sistemi aktual i shkollimit osht fâr pa âr.

Planet diskutohen mas realizimit.

Femna pa dashnî, si lulja pa ûj.

Lavdû kôft Zoti, dashnija e ekzistencës.

Paqe,R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather