~ Fjâl pa zarâr / Words without hard feelings

Standard

When Europeans began to conquer what is known today as America, they described the Native Indians as savages.

The facts were -and- are vice-versa.

Just look at the lifeless way of life.

VV me mûjt edhe ngjyrat e ylberit i hjekin, veç t’kuqen e lôjn…………….se t’zezën e bôjn vet.

…..e kta tjêrt pyf njifni.

Menqunija osht aleati i pâr i poshtërsîs.

Urtsija i rrutllon te dyja, sepse rrjêdh nga pastërtija.

Cleverness is the first ally of wickedness.

Wisdom defeats both, for it flows from purity.

Votuesi përher e ka nji zgjedhje:

- Poshtërsija e kujt pi flen ma shum n’hatër?

Voter has always only one choice:

- Whose wickedness pleases soul the most?

Nevoja për me t’qeverîs dikush, e kallzon ma s’miri dobsîn e mosrealizimin personal.

The need to be governed by someone, is the best pointer of the personal weakness and incompletion.

Nëse nuk t’pëlqen sistemi, kqyre veten.

If you don’t like the system, look at yourself.

Secili shprehet n’rrjetet sociale qaq sa ka potencial.

Për njerzî s’e lôjn…

Each expresses the self in social media according to the own potential.

It’s not about modesty…

Lutja q’i vazhdimisht përsëritet, nuk osht lutje. Ajo osht kasêt.

Prayer that gets continuously repeated is not a prayer, but cassette tape

Intellect is the greatest trickster of the senses.

Intelekti osht folliranti ma i madh i shqisave.

You can fool the brain a thousand ways. But the heart, never.

Trunin mundesh me mashtrû qysh t’dûsh. Zemrën, kurr.

Fools are like owls. Only darkness awakens them.

Budâllt jon si hutat. Veç terri i aktivizon.

Kosova = Wannabe-stan

Shkalla ma e nâlt e politiqârit osht – Shtetdiot.

The highest level of a politician is – Statediot.

Kryekriminêlt e shoqnîs i gjeni mes njerzve t’menqëm e t’poshtër.

Main criminals of society you’ll find in the midst of smart and wicked.

Arkitektura shtetnôre osht makêt për bubrrecat e shoqnîs.

State architecture is a mockup for the ants of society.

Idhujtâri e ka institucionin zot.

I ndriçumi, vegël.

Institution is a god of idolater, and a tool of enlightened.

Circle is a hole through which straightness penetrates easily.

Rrethi osht bîr n’t'cilën drejtsija hin e del pa problem.

Mediat publike jon qafore e njerzve ma t’korrumptûm t’vendit, e zinxhîr i popullatës.

Mainstream media are a necklace of the most corrumpt, and a chain of population.

Krejt akademikt e Kosovës m’i mblêdh, s’un e thôjn nji fjâl t’ûrt – n’vjet!!!

If you gather all academics of Kosova, they won’t be able to produce one single wise word – a year!!!

Shpresa e mediokrit osht lloji tjetër i mashtrimit.

Mediocre’s hope is the other kind of deceivement.

Nëse çka ke vepru osht ma pak se çka ke mûjt e s’ke vepru, ather ti je po aq i korrumptûm si ata q’i veprôjn e për ty s’mendôjn.

If what you did do is less than what you could do but didn’t, then you are as corrumpt as those who do and don’t care about you.

Shteti osht recikluesi ma i madh i budâllve t’shoqnîs.

State is the greatest recycler of the fools of society.

Rrâtht e shoqnîs jon recikluesit e llumit shoqnôr.

Circles of society are recyclers of social scum.

Edukimi formal ka kuptim veç kur edukimi esencial osht n’vend.

Formal education has meaning only when essential education is the basis.

Votimi osht loja “teze” e njerzve t’rritun pa-pjêk.

Voting is the backyard game of the immature grown-ups.

Aty ku ka shum politiqâr, ka shum korrumpsion.

There where a lot of politicians are found, much corrumption is present.

Trait of the corrumpt is that he addresses the corrumption elsewhere.

Vetija e t’korrumptumit osht se e lýp korrumpsionin dikun tjetër.

Sa ma shum deprogramohesh, qaq ma njeri bohesh.

The more deprogrammed you get, the more human thou become.

If you want to see how corrumpt people are, test their limits.

And most will react even before the testing begins.

Nëse doni me pâ sa t’korrumptûm jon njerzt, testojani limitet.

E shumica reagôjn halâ para se testimi me fillû.

Asnji shtet nuk osht i popullsîs.

Ky osht trick-i no1 i marketingut shtetnôr.

No state belongs to the people.

This is the no.1 trick of the state marketing.

Njeri q’i i përkulet formës osht idhujtâr.

Njeri q’i e përkûl formën osht, mjeshtër.

Man who bows to the form is idolater.

Man who bows the form is, a master.

Gjendja ndërmjet krejt rrâthve osht Lirija.

Aty ku osht Pérenija.

The state between all circles is Liberty.shyp

There where resides the All-Mighty.

Politiqâri osht njeri i cili mungesën e tij tenton me kompenzû me energjîn e tjêrve.

Politician is someone who tries to compensate his lacking with other’s energy.

Njeri i programûm osht si rrota e shpërthýme. Tamon mûshet me ajr jete, n’dhét metrat e pâr jet bandash i pavërtete.

Corrumpt society is a fertile ground of fools.

Ngjyra ma e mîr e politikës osht e përhimta.

The best color of politics is the gray.

Shoqnija e korrumptûme osht tôk e plleshme për budâll.

System cannot be changed without people getting cleared from the system that has introduced them in the game.

Sistemi nuk ndrrohet pa u pastrû njerzt prej sistemit i cili i ka shtî n’lôj.

Programmed man is like the leaking tire. The moment it gets filled with the breath of life, it gets flat rim the first ten feet.

Those who can push you button, can pull your butt on.

Whatever you admire is a reminder of your own content.

Whatever you hate is reminder of your discontent.

The sick cannot heal the sick.

I smûti s’un e shnôsh t’smûtin.

Çkado q’i admiron osht përkujtues i përmbajtjes t’knaqshme tônde.

Çkado q’i urrên osht përkujtues i paknaqsîs tônde.

Hipokrizija osht shtresëzim emocional i mbulûm me bindje kontradiktôre.

Hypocrisy is emotional layering covered with contradictory beliefs.

For those who may be wondering, quotes are fresh and spontaneous.

The already recorded ones you may find in my books on Amazon.

Për ata q’i kan kurreshtje, thanjet q’i p’i lexoni jon taze e spontane.

Ato t’mahershmet i kom nëpër librat e mi n’Amazon.

Shteti osht zajebencija ma e madhe q’i mundet m’i ndôdh nji popullate.

State is the greatest bitter joke that can happen to a populace.

“Vendi më i lumtur është ai ku ndjehet sa më pak dora e qeverisë” ~ Sami Frashëri.

“Happiest place is the one where the hand of government is felt the least” ~ Sami Frashëri.

Njeri i programûm mun me kôn i lîr sa kurva q’i mun me kôn e ndershme.

Po te dy pâlt deklarôjn se jon t’tîll.

Programmed man can be free as much as the whore can be chaste.

But both may declare that they are not waste.

Academic is someone who has failed to find his soul, hence remained a proud intellectual.

Akademiku osht njeri q’i ka dështû me gjêt shpýrtin, prandaj ka mbêt intelektual krenâr.

Njeri i pakompletûm osht shënjestër e koftlargit, sepse ai e cýt pîkrisht aty ku i ka mungesat.

Incomplete man is devil’s target, because he entices precisely where his lackings are.

Stupidity is an amplified limit, taken as an absolute truth.

Budallakija osht nji limit i amplifikûm, e absolutisht i besûm.

A gogla a dushk?

- Livadh!

Politika osht diçka q’i buron prej sirovinës t’shtresave shoqnôre, e i kthehet bûmerang sirovinës t’shtresave shoqnôre.

Osht rreth vicioz i vet-zgjedhun.

Politics is something that stems from the social scum, and returns as a boomerang to the social scum.

It’s a self-chosen dirty loop.

Politiqârt jon zgjatim i gjendjes t’miletit.

Si ameba.

Krejt n’modin pseudo.

Politicians are an extension of the population’s state.

Just like the amoeba.

All in pseudo-mode.

Njeri i pashlirûm osht i gatshëm me dhôn jetën për sistemin i cili ia merr jetën.

Unliberated man is ready to give the life for the system which takes his life.

Gjykimi i njerit osht skelja e skeleti i qenjes.ang

Man’s judgment is the scaffold and the skeleton of being.

Prej krejt tentim-zgjidhjeve shoqnôre, politika osht Përher ma e pasuksesshmja.

Of all attempts for social solution, politics is Always the most unsuccessful.

People of the system trade their freedom for fear and insecurity.

Njerzt e sistemit e këmbêjn lirîn e tyne për tût e pasigurî.

Manipulation is basically looking at the world with a dioptry that is not yours.

N’temel, manipulimi osht kur e kqýr botën me dioptri q’i s’osht e jotja.

When you don’t make any compromise with who you are and what you see, you are free.

Kur nuk e bon asnji kompromis me ato se kush je edhe qysh kqýr, je i lîr.

Xhemâti osht e vetmja shprês e injorantit.

Followers are ignorant’s only hope.

The less you mix up with people, the more human you become.

Sa ma pak përzihesh me njerz, qaq ma njeri bohesh.

I manipulûmi edhe manipuluesi nuk bôjn kurrgjo tjetër, veçse ia kujtôjn njoni-tjetrit programimin e përbashkët.

The manipulated and manipulator don’t do anything, save remind each other of the shared programming.

Masat nuk jon t’interesûme për t’vërtetën. Masat jon t’interesûme për rrénën e vërtêt.

Masses are not interested for the truth. Masses are interested for the truest lie.

Vota e msheft, problemi i msheft.

Hidden vote, hidden problem.

Set aside the world and find Reality.

Leje botën anash edhe gjeje Realitetin.

Cattle, in the pyramid.

Humans, according to the straight line.

Gjôja, n’piramîd.

Njerzit, sipas vijës t’drêjt.

Mediat jon lidhja mes t’korrumptûmve edhe t’manipulûmve.

Media is the connection between the corrumpt and the manipulated.

Nëse don m’i ndâ njerzt, gjûjau nji koncept.

Nëse don m’i bashkû, jepjau nji inspirim.

If you want to separate people, throw them a concept.

If you want to gather them, give them an inspiration.

Ideal does NOT mean Perfectly Natural.

The Natural Perfection happens when All ideals are thrown where they belong:

- In the unrecycled garbage.

Ideal NUK dmth Perfekt Natyral.

Natyralizmi perfekt ngjân kur krejt idealet gjuhen aty ku e kan vendin: N’bërrllog pa reciklim.

Vetdîja osht si hija: t’njêk veç kur e ki dritën.

Awareness is like the shadow: it follows only when you have the light.

Secili e përkrâh idên për zgjidhje….. përderisa nuk e kuptôjn q’i jon vet pjês e problemit.

..ather- insistôjn – me kôn pjês e problemit.

Everyone supports the cause for solution… until they realize that they are part of the problem themselves.

….then they – insist – on being part of the problem.

Zgjedhja n’Kosôv osht e qârt: veç njerz jo.

We as humans must aknowledge first what we take for granted, then challenge them to their inexistence.

Na si njerz duhet me kqýr çka kemi pranû si t’gatshme, tani m’i qepû asaj deri n’joekzistênc.

Injoranti osht njeri q’i pa problem hin n’follder, e nuk e din q’i osht ma i programûm se nji kompjuter.

Ignorant is someone who enters a folder without hesitation, while doesn’t know he is programmed more than a computer.

Inteligjenca osht dallimi mes formës edhe esêncës.

Intelligence is the difference between the form and essence.

When programming is tougher than awareness, man becomes half human, half robot.

Kur programimi osht ma i fôrt se vetdîja, njeri bôhet gjýs insoni, gjýs roboti.

Njeri i programûm ka vetdîje veç sa me ekzekutû programin. Po qaq ka edhe roboti!

Programmed man has awareness only to execute the program. But so does the robot!

Votimi osht shitore e artikujve q’i s’t'výn, për me marû gjellën që nuk e han.

Voting is a market of the products you don’t need, to cook the food you don’t eat.

Njerzt me edukim formal jon prêja e pâr e politiqârve edhe viktimat e para t’tyne.

Formally educated people are the first prey of the politicians, as well as their first victims.

Video – Looper Jamming: Tash Pa Ego / Now No Ego https://www.youtube.com/watch?v=VZnz_CeiozI

The System is Wrong.

The only Correct Part of it is Its Failure.

Sistemi osht Gabim.

E Vetmja pjês Korrekte e tij osht Dështimi.

Zgjedhja aktuale “ma e mîr” n’Kosôv, osht kopje e dobt e ideollogjive t’dështume.

Kurrgjo e re, kurrgjo natyrore, kurrgjo kreative. Veç përtypsa t’librave q’i s’i kan kuptû, e me zor i kan msû.

Çvotimi osht e vetmja mnýr për m’u lirû prej votimit.

Unvoting is the only way to get liberated from the voting.

Lavdû kôft Zoti: I vetmi q’i mundet me kfjêll kët vend prej ktyne n’dôk t’njerit.

Praise be to the Lord: The Only Capable to Heal the world.

Peace & Paqe,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ The Song of Letters

Standard

Njerzt q’i i përkulen zotnave t’përbâshkt, i bashkon i njejti rreth.

People who prostrate to the common statues, are gathered by the common circle.

Trust focuses the energy.

If you want change, bring some coins.

If you want the changeless, forget the wage.

N’Kosôv nuk ka papunsî. N’Kosôv ka papuntorsî.

In Kosova there is no joblessness. Only worklessness.

Mos e anko hâpin e têt nëse shtat hâpat e pâr i ke ndërmârr vet.

Do not complain the eighth step if the first seven you have taken yourself.

Disiluzionimi osht filtrimi i shqisave.

Disillusionment is filtering of the senses.

Sferat shoqnôre jon placenta t’padukshme për zhvillimin e individit deri n’rilindje.

Social spheres are invisible placentas for the development of individual until renaissance.

Komplekset jon vêgzat e koftlargit.

Complexes are devil’s hooks.

Gryksîja osht tregues i zemërmgushtsîs.

Greediness is a pointer of stinginess.

Konformisti osht sirovîn e ripaketûme.

Conformist is a repackaged hogwash.

Nji gjâ osht e sigûrt: Konformisti hin n’kofer.

Tani kush e bân, ai mos t’kân.

One thing is sure: Conformist enters the suitcase.

Then he should not buffle for being a duffle.

Sa ma i mangët njeri, aq ma iftijâq për pozît shoqnôre.

The more lacking the man, the more needy for social position.

N’kët vend budâll nuk ka.20170419_104725

Veç t’tîll q’i i konvenon poshtërsija.

There are no fools in this place.

Only those who comfort in wickedness.

Shkolla osht vend ku krêhen komplekset.

School is a place where complexes are combed.

Music has a purpose: To touch and awaken humanity.

That’s why true musicians are rare.

Instrument is the best mirror of your personality.

Musicians who cannot talk thru the instrument, try to compensate it with their mouth.

Ma leht blehet e shitet ai q’i e ka valût ideologjîn, se sa ai q’i e ka valût paren.

It’s easier to buy and sell him whose currency is ideology than the one whose currency is money.

Commentator is a weak spectator.

Spectator is a passive actor.

Actor is an interpreter.

And those who Experience are none of the above.

Because they – are.

Sferat shoqnôre jon kushinetat e injorancës.

Social spheres are the rolling joints of ignorance.

Shoqnija osht njerka e qenjes.

Prandaj ata q’i lypin pozita shoqnôre, kan mangsî burimore.

Society is the stepmother of being.

That’s why those who seek positions in society, have essential lackings.

Njerzt e korrumptûm e kqyrin sistemin si katapult ngritjeje, po n’fakt osht kunxh me kaktus zbritjeje.

Corrumpt people see the system as a catapult of ascending, while in fact is dildo cactus of descending.

Servili osht skllav i profilizûm.

Servile is a profiled slave.

Army is not made to protect the population, but rather the vice versa.

Nji çast i njerit t’lîr osht sa dhêt jêtna t’robit.

A moment of a free man is as ten lives of a slave.

Kur t’ngrît njeri, t’zhdryp terri.

Kur t’ngrît Pérenija, t’mân ditunija.

Whoever said “the sky is the limit” knew about the flat earth.

Fools cannot listen. Ignorants do not listen.

Kriza e identitetit s’un shnoshet me forma.

Identity crisis cannot be healed with forms.

Sistemi shkollôr osht karavan i gât i dêveve, me t’vetmen zgjedhje:

- Nji gûng, a dy gunga?

Educational system is a long caravan of camels, with the only choice:

- One hump, or two humps?

E parândsishme nuk osht e pavlefshme.

Unimportant is not without value.

Albanian BaSs BaLlad: https://t.co/Dcd6mN3xJ1

Rrethi osht shuma e papastërtive edhe interferencave shoqnôre, t’cilat e pengôjn sinjalin hyjnôr.

Circle is the sum of social impurities and interferences, which block the divine signal.

Institucionet jon kafaze ku viktimat edhe s’dôjn me qëndrû, edhe tuten m’i lshû.

Institutions are cages where the victims besides not wanting to stay, are afraid to let them go too.

Librat jon mbresat e eksperiencës.

Books are the impression of experience.

Muzika osht eksperienca e dorës t’pâr.

Music is the first-hand experience.

Gara për fôrm osht përher qorr-sokak. E njerzt q’i mbledhen aty jon penda e injorancës.

Race towards form is always a dead-end. And people who gather there are the dam of ignorance.

N’émên t’mirës mshefen tana t’kqijat.

In the name of goodness, all the worst are hidden.

Intellectuals ride the bike with helping wheels.

Emotional people ride the bike without them.

Spiritual people don’t ride. They fly.

Education is nurturing the wings to grow, training them to endure, and flying to get more educated.

It goes without saying that the toughest thing to do is to think with your own head.

It’s pathetic when a circular person talks about justice and solution.

The only reason why corrumpt systems thrive is because the majority are corrumpt.

BaSs Album with NaTive Themes: https://t.co/NzxWi8dQlK

I menqëm s’osht interesant.

I ûrt, osht interesant.

I menqëm mundet m’u bo secili.

I ûrt, s’mundet m’u bo secili.

Smart is not interesting.

Wise, is interesting.

Anyone can be smart.

Anyone cannot be wise.

Video BaSs Instrumental: Is there water in those springs? https://t.co/RmzCGKg67J

Vepra osht hija e qenjes tonde.

Kallzom çka ke bo, t’kallzoj kush je.

Your deed is the shadow of your being.

Tell me what you’ve done, I show you who you are.

In my mind is whatever is in my heart.

Parasupozimi i çdo sistemi jonjerzôr osht – çmendija.

Presupposition of every nonhuman system is – insanity.

Critical thinking is an attempt to compensate the ability of observation.

Nuk osht “Mos me kôn budâllt, t’ménçimit s’un jetôn”, po mos me kôn budâllt, t’ménçmit e kishin pâ q’i vet jon t’tîll.

It’s not “If there weren’t fools, the smart would not live”, but rather if there weren’t fools, the smart would see that they are that way.

Instead of going in circles, go in one line, and penetrate each circle as a needle.

Mréna rrâthve jon njerzt q’i kan lînd. Jasht rrâthve, njerzt q’i kan rilînd.

Inside circles are the people who are born. Outside circles, the reborn.

Listen to those who do not seek your trust.

Trust is the currency of the untrustworthy.

8:22 The worst creatures with God are the deaf and dumb who do not comprehend.

4 Rregullat e Suksesit Absolut:

1. Leje interesin anash.

2. Takoji njerzt veç kur s’bon hiç pa i takû.

3. Kontakto me njerz veç kur s’bon hiç pa i kontaktû.

4. Mos puno veç kur s’bon hiç pa punû.

4 Rules of Absolute Success:

1. Set your agenda/interest aside.

2. Meet people only when it’s a must meeting them.

3. Contact people only when it’s a must contacting them.

4. Don’t work only when it’s a must not working.

Shoqnija osht maska ma e dobt e individit.

Society is the individual’s weakest mask.

The difference between opinion and observation is like the thorn and the flower.

Talk through your deed, and we can have a chat indeed.

BaSs Video: Papa Was a Rolling Stone. https://t.co/z6j9Ds4jea

Eksperienca osht kuptimi.

Experience is the meaning.

Njeri i paditun osht përher i kompleksûm.

Ignorant is always full of complexes.

Pûnt 7 – 17 jon për njerz jokreativ.

Atyne edhe me iu dhôn pushim t’përjetshëm, s’dîjn çka me bo me to.

7 to 17 jobs are for non-creative people.

To them even if eternal holiday is given, don’t know what to do with it.

Democracy is a fancy name for regime change.

Fretless Video: The Storm of My Love. https://t.co/1Y1Ga3s93V

N’vend se me luftû sistemin, pastroje vetën prej sistemit.

Instead of fighting the system, clean yourself from the system.

Ideollogjija osht idhujtarija ma perfide.

Ideology is the most perfidious idolatry.

Kapitalizmi osht sistem ku njeri duhet me ngâ për m’u barazû me gjôjën.

Capitalism is a system when the man has to run in order to get equal with the cattle.

Personal programming is something that appears normal to you, but it isn’t.

You can be either static or, ecstatic.

Every problem is some kind of violation of the first commandment.

Elaborati osht laborator konceptual.

Elaboration is a conceptual laboratory.

Demokracija osht konglamerat i sistemeve t’korrumptûme.

Democracy is a conglomerate of corrumpt systems.

Artisti vlên aq sa mesazhi q’i e përçon.

Artist is worth the message he transfers.

Bindjen e thêll zavendsoje me observim t’pastër.

Replace deep conviction with pure observation.

Lavdu kôft Perenija. Nji Dashni, Ditunija.

Paqe,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ Albanian tales 1 & 2

Standard

Contexts are yards of isolated values.

Statesmen are High-Class idiots.

A man without identity is a man without authority.

A man with fake identity is a dictator.

After Roma folks, Albanians are the Most Pagan people in Balkans.

Albania is a conglomerate of people among which a few are Albanians.

Shqypnijën nji Enver e ka trêdh, edhe nji Enver i výn me kfjêll.

Kosova is the Sahara of Knowledge.

Albania is the Jungle of Corrumption.

Either Ass-kisser or Ass-Kicker.

You choose………if you can.

Your highest value is your strongest statue.

Today’s Society is a bunch of corroded tools, fallen in the wrong hands, used for the wrong purpose.

Take away all the books of the world.

Only Scriptures leave to me.

And I’ll bring back all the books of the world again.

Njeri q’i nuk i shërben arsyjes t’ekzistencës nuk ‘des, ai côf.

Man who does not serve the reason of existence does not die, he pegs out.

Here’s the paradox: Religious people judge the least with the word of GOD, because they are busy with religious bs.

Seeking the State for solution is like seeking Black Water for purity.

Me lýp shtetin për zgjidhje osht si me lýp nevojtoren për pastërti.

If the centre of the circle isn’t a-live person, then it is a concept appearing as idol.

It requires intelligence to see things beyond the actual programming.

Before that it is required the Grace of God.

Only a belover can become believer.

The more you heal yourself from idolatry, the better the life becomes for you.

Me kon je i rrethûm, qashtu je.

Kon e përcjêll, qashtu ki qef m’u bô.

You are who you’re encircled with.

Who you follow, so you aim to be.

If Kosova has something Abundantly, that’s only Ignorance.

All States, with No Exception, are set Against the Lord.

Truth is the luxury of the few chosen.

A nuk mendoni, ata q’i qe 17 vjet jon mârr me çashtje politike e sociale n’kët vend, po t’kishin dît, nuk do t’kishin gjêt zgjidhje?!

- Po nuk dîjn, qaty o puna.

Amo….duhet m’u shît edhe naj dit n’tregun e injorancës, ku nepismenat i kan valût lapsat e letrat.

If there are failure people in Balkans, those are Albanians, because their history is a repeated continuity.

Nëse ka naj popull ngelq n’Ballkan, ata jon Shqyptârt, sepse, vazhdimisht iu përsëritet historija.

Media is the power upon those who trust in their senses.

Because those who trust the source of their senses are free from what they see.

The most Foolish of Society believe in State.

The most Ignorant believe in School.

The most idolatrous believe in religion.

The rest serve the Lord.

Honey of Society are those who are the bees of The Lord.

16:68 And your Lord inspired to the bees: “You shall take homes of the
mountains and of the trees and of what they erect.”

The first mistake ignorants make is by mistaking schooling with education.

The real education is escaping the collective mentality.

Nëse zgjidhet çashtja njerzôre, çashtja kombtare përcjêll si nji klysh i mîr.

If being human issue is solved, the national issue follows as a good puppie.

Në rrethana s’ka drejtsî, se rrethi s’njeh Perendi.

Circle knows not the Lord, for there’s no straightness in circumstances of the world.

You cannot hurt with words one who is healed from the words.

Hurt from words is one who is stuck in the chest within worlds.

Njerin e lehtûm prej fjâlve, s’un e rôndon me fjâl.

Rôndohet veç ai q’i osht i fundost n’fjâlt e veta.

Qekjo osht e vërteta

The wicked wait for “their 5 minutes”.

With the Righteous is Eternity.

Truth ain’t hobby, nor part-time job.

People don’t want the truth. They want their interpretation about the truth.

Kush nuk i shërben veç Perendîs, bôhet viç i shoqnîs.

Whoever doesn’t serve only the Lord, becomes cattle of the world.

Man has only one obligation in life: To know the own self completely and detaily.

Religion produces two types of people:

1. Demagogues of implication.

2. Direct programmers of hallucination.

Today’s Nomads are those who change Working Places: From one Corporation to the other, from one Government to the other, from one NGO to the other.

Find me any circle’s member who is not inviting – come and be like us – whether directly or silently.

I cannot be polite with people who enforce or imply stupidity.

No circle keeps you because you’re a good man, but because they need your energy for their misery.

Politeness with everyone is as rudeness with everyone: A cover for underlying problems.

It’s easy to spot those who don’t know: They are running after the titles.

Those who do know, titles come to them.

To-day we don’t have people with titles. We have people dragged by titles.

Those who are corrumpt with money are honest in their deed.

Those who are corrumpt with prestige are the real wicked.

Jealosy is the odor-smell of Ambition.

The Deepness of the Word of God is the Speechless Experience of Human.

You cannot educate the surface if the deepness is rotten.

That’s why the stupid secular and religious schools fail.

Kurani osht fllad për shpyrtin.

Koran is the breeze of the soul.

Idolaters’ ideology is only validated within the kennel inside which they bark.

Ideollogjija e idhujtârve vlen veç mrenda kolibes n’t'cilën lehin.

Who would you work for if you didn’t have to work for anyone?

What would you do?

And how would you do it?

Fuckin’ DO IT!

In the poor societies the question ultimately becomes: Are you working?

Rarely, Who are you working for?

Let alone, Why are you working for who are you working for, instead of your cause?

When is the last time you did read something intelligent in a newspaper?

- That’s the definition of amnesia.

Do you know who the riffraff of society are?

Those who comment while drinking tea, while being kettle themselves.

A e dini kush osht llumi i shoqnîs?

Ata q’i komentôjn t’u pî çaj, e vet jon xhygyma.

Modern slavery is a repetitive work lacking any creativity.

Me nji vend ku mungôjn njerzt, sundôjn gjôja.

In a place lacking humans, the cattle rule.

Ambicja osht smundje t’cilën bota s’mundet me t’a shëru.

Ambition is a disease which you cannot heal through the world.

Robbery is forceful stealing, a-ka the Tax.

Inhuman systems intoxicate their participants until a few moments before a total disaster.

Then begins the hangover of agony.

And the meaning of too late to see.

Kosova is a failure because all those who try to find solutions are wannabe’s of the own existence.

…and the rest are happy by being screwed.

Njerzt q’i thirren me tituj t’njerzîs jon njerzt e paditunîs.

Qysh vet-quhet njeri me naj lami?

- Ngân e merr nji titull……..edhe i vnon nipâr syza t’dîllit.

Poashtu, njejt edhe vetq*het.

How is someone self-claimed for a field?

- Runs after a title………..and puts the sunglasses on.

Thus, self-screwed.

The more idols, the less realization of the self.

Reading without cleaning is stacking layers of ignorance.

Kushdo q’i ka ambicje për pu-shtet, osht qenjësisht i mangët.

Whoever has ambition for power, is ontologically retarded.

Evropa jon kanibal t’maskûm me qytetnim.

Europe are cannibals masked with civilization.

The idea that a small group can carry weapons while the majority of people are empty handed, …

…is not just frightening to death, it is death itself.

Secret is a fancy word for bullshit.

Everyone prostrates. The question is to whom or what?

Populations are nothing but a sheep, consistently frightened by a handful of wicked people.

School is the Secular Religion.

You are a true Master when even the enemy values and respects you.

~ Study: Waters – Separation – Firmament by Torah and Koran https://t.co/TDGs0HuOZG

The Earth is Stationary, but your mind is spinning.

Prism and angles are the barriers towards Reality.

Critic is the Solutionless Observant.

When ideology brings people together, pride goes thru the roof, mastery falls to the floor.

The more complexes, the less acceptance to become pupil again.

If there weren’t historians, half of wars would have never begun.

Thank God the Serb occupation didn’t last few more centuries in Kosova, for a good part of Albanians would fall in love with them as they did with Turks.

Pain is the only validating tool of victim mentality, hence they unawarely like it.

History books begin with beginning of pain, but no historian dares to ask: What did the Nations do years before the pain began?!

In which ways they deserved it?!

6:162 Say: “My contact prayer, and my rites, and my life, and my death, are all to God, Lord of the worlds.”

You cannot be a slave if you are free from your own thoughts.

State is the Prison of Society.

That’s why – Security – is the common aim of Prison and the State.

Security, the preferred theme of slaves.

Stop the money for the State, bring back the weapons to the population, and see how quickly the natural balance is restored.

Noone needs soldiers and police if every family unit has plenty of weapons.

State prevents the life of a land.

Monopoly is the prevention of the natural flow.

Circle’s sheep silently nurture wicked ideas.

…then publicly become victims of them.

~ NEW funk to the heaven: ~ Furtuna. https://t.co/JB5a83imSx

Ascending and descending in pyramid is no success. It is a scene and scheme of failure.

Ngjitja edhe zbritja n’piramîd nuk osht sukses. Ajo osht skên edhe skêm e dështimit.

It’s easy in a society of rats and moles:

- Just become an Eagle.

You know what’s irony?

- When a systemic slave tries to appear wise.

It’s a pitty seeing a middle aged man still pretending.

His words have no timbre. His voice has no soul.

His appearance in public is as a hair in pubic.

Albanians are like a rock: Tough, but anyone can throw them.

A rock from where the water does not gush.

Albanian wants progress, but denies success.

Albanian wants wellness, but is fan of stuckness.

Albanian wants goodness, but comforts in wickedness.

Wanna scare the shit of a slave?

- Tell ‘em the freedom is near.

Albanians are conditioned in slavery……for centuries, hence their primary fear is Liberty.

Silence of sickness is when you hold feedback for something you like.

That’s a primary Albanian Disease.

Hence the public misery.

The fuller of shit, the more of a slave.

The fuller of complex, the less response.

Public and Private Companies are places where you Don’t express yourself, hence you become a suppressed fool.

Security follows Liberty.

Liberty doesn’t give a shit about Security.

Security is the dream of the slaves.

Freedom is for humans.

Seriousness is the usual cover of immaturity.

Immature ……………..and serious. That’s the usual academic combination.

Deepness is what superficial people fear.

If you find yourself in place that you don’t like, find a place within yourself that you do like.

Elitism is the most Wicked category of Society.

Specifically General, Generally Specific.

NEW ~ Shqypnija e Mesme / Middle Albania https://t.co/r4Nuye1N9m

Don’t cite the Scripture if you don’t know what Inspiration is.

It’s as trying to fill water in a bottomless vessel.

Inspiration doesn’t come in bubbles. It comes in rays.

Praise be to God. The Source of All rays.Faleminderit Zot

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Words without key / Fjâl pa çels

Standard

When you talk, go soo deep, that only those who have sense, the meaning will meet.

Sa ma shum që kushtetuta i afrohet ligjeve natyrore t’ekzistencës, qaq ma mîr ai vend i ka pûnt, t’u ia nîs prej njerzve t’atij vendi.

The more the constitution approaches the natural laws of existence, the better that place shall be, beginning with the people of that place.

Krejt forja e edukimit osht me pshtû prej msûsave.

All the trickery of education is to get saved from the teachers.

Solution is a weightless problem.

Zgjidhja osht gjendja e problemit pa pêsh.

Who is afraid of dying is even more afraid of living.

Ai q’i tutet pi dekës, edhe ma shum tutet prej jetës.

A e din ku osht çelsi i suksesit?

- Me gjûjt çelsin edhe me thy derën!

Do you know which is the key of success?

- Drop the key and kick-slam the door!

Njeri e përdôr trunin qaq sa e ka çêl zemrën.

One can use the brain to the extent of opening the heart.

What would you do in such effortless way, as the breath that you take?

What would you do so effortlessly, as the breath that you release?

- Breathe for a while, and do.

Awareness is the opening flower of knowledge.

Only in the Presence of the Lord of grace, are to be explored time and space.

Emotions are the cover or Reality.

All manipulation happens in the deepest brain, there where your true content resides, then emotions are used to cover it and make it real by the limbic brain, while the cortex – rationalize it logically.

Braktisja nuk osht kur nxansi e lshon shkollën. Braktisja osht momenti kur nxansit i hûp interesimi për msim.

Lavdu kôft Zoti. I vetmi pshtim.

Drop-out is not when a pupils drops out from school. Dropout is the moment the pupil loses the interest for learning.

The brain is the flower of the heart.

Either you trust, or you lack thrust.

Do not trust where you can thrust.

Ose beson, ose böthon.

Human stupidity is measured with the vulnerability towards the dark forces.

Në nji institucion te korrumptum, puntôrt jon zgjatimet e drejtorit.

In a corrumpt institutions, workers are the extensions of director.

Testi i vërtetsîs për secilin njeri vjen veç me 2 pytje:

1. Çka je t’u bo?

Edhe

2. Me çfar kualiteti je t’u e bo?

The test of truthfulness for anybody comes with only 2 questions:

1. What do you do?

And

2. With what quality?

The first rule of every language is to: Screw the Grammar!

Me mu jon krejt ata q’i jon me Zotin.

E ata q’i jon me Zotin, s’kan nevôj për mu.

Perendija kôft livdu.

With me are all those who are with God.

And those who are with God, don’t need me.

Praise be to All-Mighty.

True friend is the one that remains when the circles end.

Corrumption is the vulnerability towards the circles of society.

Campbell’s work is the second best option for those who do not study directly all holy scriptures.

Praise be to God. The Lord of the worlds.

Let the moment beautifully express itself.

Replace the word – becoming – with – returning -, and you’ll find the way home much easier.

God willing.

Kur qenja kupton, perkthimi s’ekziston.

When being understands, translation doesn’t exist.

The transition from academic writing to writing academically is done via gradually denying the references.

Direct understanding of the scriptures is done after the metaphorical experience of them.

Then the verses take place as the dew in the dawn’s grace.

Straight and direct understanding is done by the straight and direct people.

That’s why hypocrites end up spinning worthless phrases.

Because, they’re musicians without tone.

Praise be to God of the Eternal harmony.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ Just a bit more… / Veç edhe pak…

Standard

Arsyja e ndryshimit nuk osht ndryshimi i arsyjes, po i kualitetit t’gjykimit.

The reason of change is not the change of reason, but of the quality of judgment.

Nothing can stop the Lord, while He can stop everything.

Kurrgjo s’un e nâl Nji Zot q’i mundet m’i nâl krejt.

Most people fear more being exposed than being alone.

Fear of being exposed is the other side of the fear of being alone.

The purer the person, the less the fear of being exposed.

Shumica tuten ma shum mos po zbulohen kush jon përnime se sa q’i i tuten vetmîs.

Prandaj struken n’pozitën fetale.

Tuta e ekspozimit osht ana tjetër e tutës prej vetmîs.

Sa ma i pastër njeri, qaq ma e vogël tuta e zbulimit.

Fol çka sheh e mos kqyr çka folet.

Say what you see and don’t look what they say.

I know nothing, but He who teaches me knows all.

Une s’di kurrgjo, po Ai q’i m’mson i din krejt.

Nuk mundesh me îk pi përmbajtjes t’vetes, e nëse je i marûm, as pi t’vërtetës.

You cannot escape from the content of you, and if you are meant, nor from being true.

Ignore the ignorant, and he’ll drive himself crazy soon enough.

Injoroje injorantin, edhe ai shpejt del pi taktit.

Me tentu me përdôr politikën për naj ndryshim t’hajrit osht si me përdor rrmôjcën për gjetjen e arit.

Megjithate politika mbetet ma atraktivja për injorant.

Politika duhet m’i përcjell krejt tjerat, jo m’i prî.

Lavdu kôft Nji Perendi.

Trying to use politics for a valuable change is like using the toothpick to find a goldmine.

Nevertheless politics remains the most attractive, for an ignorant.

Politics should follow all the rest, and not lead.

But those who do not know, do not have a deed.

Mediokriteti osht grazhd i idhujtârve.

Mediocrity is the idolater’s manger.

Korrumpsioni osht organizimi n’rreth.

Circle is the basis of corrumption.

Only God alone, else nothing.

Veç Zoti, kurrgjo tjetër.

The meaning of a dream you will find in life.

The meaning of life you will find in a dream.

Kuptimin e ondrrës, e gjôn n’jêt.

Kuptimin e jetës, e gjôn n’ondërr.

Aty ku prîn politika, nuk njihet drita, as muzika.

Po politiqârt e kan për detŷr m’u shît si prijsa.

Prandaj jesin si mbreti pa ushtri.

Se ata q’i i përcjellin, jon veç wannabe.

Idhujtâr, pa Perendi.

Wherever politics leads, there’s no light, nor good deeds.

But it’s politician’s job to sell themselves as leaders.

Hence they soon become as a king without army.

For those who follow them, are not-just wannabe.

Idolaters without All-Mighty.

Sa ma shpejt zhvlerësohet politika n’pozitën e saj reale, qaq ma shpejt kfjellet nji shoqni.

Si uji q’i o trubullû, e ka harru m’u pastru.

Perendija kôft livdu.

The sooner the politics gets disvalued to its own real position, the faster a society comes to the own senses.

The source of the pure water cannot stay polluted.

Praise be to the Lord of the seen and unseen.

Peace & Paqe,

R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Quote

Bindjet e përcjellin aftsîn për me shikû.image

Shkolla i prodhon njerzt ma t’paditun me nji vend.

I suksesshëm osht rrethi q’i drejtohet.

Prirja osht Ai q’i prîn.

The puzzle of existence is resolved by living independent of puzzle.

Ushqimi i forcave t’zeza jon dobsija e njerit edhe fuqija fallce.

Dy anët e t’njejtes medale.

Vet pedale t’injorancës.

The purpose of importance is exportance.

Çdo gjâ dështon me përshkrû ato q’i e ka krijû çdo gjâ.

Randsija e politikës e kallzon dështimin e shoqnîs.

Importance of politics shows the failure of society.

Eventualisht shkolla osht prodhuese e njerzve t’ditun e t’pandritun.

Eventually school produces knowledgeable ignorants.

Ajri osht ma i lehti, po kryn pûn ma s’shumti.

Bonu ajr, e frym gjallnije.

Zoti osht krenarija q’i nuk mposhtet.

Për me ia nîs m’u shliru, nisja me fôl për çka s’ke mûjt kurr me fôl.

Maspari vetmeveti.

Shkrûj, e at shkrim shëndrroje n’lutje e pendim, q’i atij problemi i jep perëndim, pa lindje.

Rilindja osht procesi i njohjes s’vetës n’krejt kontekstet e jetës.

Nëse kontekstet t’izolôjn kush je, halâ për s’dyti s’ke lê.

Ajri osht gjithkah ajr, njisoj. Po ma i pastërti osht përtej malit me bindje.

Ditunija e pafokusûme n’Perendî, shëndrrohet n’çmendî.

Prandaj njerzt ma t’rrezikshëm t’nji shoqnije jon njerzt e ditun e t’pandritun.

Inteligjenca n’funksion t’ngritjes t’vetës osht burim i t’pavërtetës.

Inteligjenca n’funksion t’burimit t’inteligjencës, osht burim i t’vërtetës.

Njeri i zgjût osht ai q’i i ka çêl syt e zemrës.

Kur mendja përdoret për m’i mlû dobsît, ajo dobsî i bohet terr për sy.

Pa e pshtêt vetën për qyshi, s’mundesh me gjet mnyrën qysh me pshtu prej vetës.

Kur vlerat e tua i dorzon njo me njo te Ai i cili t’jep vlêr, ather bohesh njeri e jo skëtêrr.

Vlersimi i njerit nuk vlên, nëse Perendija nuk osht mjeshtrî gjykimi.

Ata q’i s’dîjn me gjykû me fjalën e Zotit q’i e ka prû, jon ata q’i moti jon korrumptû.

E n’çdo orrum, bîjn – bum.

Ose eksperienca ka me t’a msû fjalën e Zotit, ose bonu i menqëm e msoje fjalën e Tij, para se bota me t’kapërdî.

Ata q’i kqyrin me ngrît vetën, skele t’ndërtimit e kan t’pavërtetën.

Nuk ndërtohet me zâllin e detit.

Se vjen vala e dashnîs, e e pastron çdo fërkêm t’rrêm.

Kur njeri mundet me t’ngrît e zbrît, moti i ke hûp syt.

Ather ai mundet edhe me t’hyp e zhdryp.

Leje krejt çka sillet, e vepro drejt.

Politika osht vallzimi mes rrâthve.

Problem n’at vallzim osht mungesa e muzikës.

Drejtsija osht gjendja ndërmjet rrâthve.

Aty ku influenca e tyne osht zero, e lirija Infinit.

Ditunija osht vendi ku resurs osht Perendija.

Ditunija osht kur edhe hana turpnohet pi reflektimit t’njerit.

Ditunija osht kur edhe ylli pëkulet prej ndriçimit.

E ai ndriçim t’çon n’havâ, e t’kthen n’tôk me modestî.

Lavdû kôft nji Perendî.

Paqe,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather