~ Fjâl pa zarâr / Words without hard feelings

Standard

When Europeans began to conquer what is known today as America, they described the Native Indians as savages.

The facts were -and- are vice-versa.

Just look at the lifeless way of life.

VV me mûjt edhe ngjyrat e ylberit i hjekin, veç t’kuqen e lôjn…………….se t’zezën e bôjn vet.

…..e kta tjêrt pyf njifni.

Menqunija osht aleati i pâr i poshtërsîs.

Urtsija i rrutllon te dyja, sepse rrjêdh nga pastërtija.

Cleverness is the first ally of wickedness.

Wisdom defeats both, for it flows from purity.

Votuesi përher e ka nji zgjedhje:

- Poshtërsija e kujt pi flen ma shum n’hatër?

Voter has always only one choice:

- Whose wickedness pleases soul the most?

Nevoja për me t’qeverîs dikush, e kallzon ma s’miri dobsîn e mosrealizimin personal.

The need to be governed by someone, is the best pointer of the personal weakness and incompletion.

Nëse nuk t’pëlqen sistemi, kqyre veten.

If you don’t like the system, look at yourself.

Secili shprehet n’rrjetet sociale qaq sa ka potencial.

Për njerzî s’e lôjn…

Each expresses the self in social media according to the own potential.

It’s not about modesty…

Lutja q’i vazhdimisht përsëritet, nuk osht lutje. Ajo osht kasêt.

Prayer that gets continuously repeated is not a prayer, but cassette tape

Intellect is the greatest trickster of the senses.

Intelekti osht folliranti ma i madh i shqisave.

You can fool the brain a thousand ways. But the heart, never.

Trunin mundesh me mashtrû qysh t’dûsh. Zemrën, kurr.

Fools are like owls. Only darkness awakens them.

Budâllt jon si hutat. Veç terri i aktivizon.

Kosova = Wannabe-stan

Shkalla ma e nâlt e politiqârit osht – Shtetdiot.

The highest level of a politician is – Statediot.

Kryekriminêlt e shoqnîs i gjeni mes njerzve t’menqëm e t’poshtër.

Main criminals of society you’ll find in the midst of smart and wicked.

Arkitektura shtetnôre osht makêt për bubrrecat e shoqnîs.

State architecture is a mockup for the ants of society.

Idhujtâri e ka institucionin zot.

I ndriçumi, vegël.

Institution is a god of idolater, and a tool of enlightened.

Circle is a hole through which straightness penetrates easily.

Rrethi osht bîr n’t'cilën drejtsija hin e del pa problem.

Mediat publike jon qafore e njerzve ma t’korrumptûm t’vendit, e zinxhîr i popullatës.

Mainstream media are a necklace of the most corrumpt, and a chain of population.

Krejt akademikt e Kosovës m’i mblêdh, s’un e thôjn nji fjâl t’ûrt – n’vjet!!!

If you gather all academics of Kosova, they won’t be able to produce one single wise word – a year!!!

Shpresa e mediokrit osht lloji tjetër i mashtrimit.

Mediocre’s hope is the other kind of deceivement.

Nëse çka ke vepru osht ma pak se çka ke mûjt e s’ke vepru, ather ti je po aq i korrumptûm si ata q’i veprôjn e për ty s’mendôjn.

If what you did do is less than what you could do but didn’t, then you are as corrumpt as those who do and don’t care about you.

Shteti osht recikluesi ma i madh i budâllve t’shoqnîs.

State is the greatest recycler of the fools of society.

Rrâtht e shoqnîs jon recikluesit e llumit shoqnôr.

Circles of society are recyclers of social scum.

Edukimi formal ka kuptim veç kur edukimi esencial osht n’vend.

Formal education has meaning only when essential education is the basis.

Votimi osht loja “teze” e njerzve t’rritun pa-pjêk.

Voting is the backyard game of the immature grown-ups.

Aty ku ka shum politiqâr, ka shum korrumpsion.

There where a lot of politicians are found, much corrumption is present.

Trait of the corrumpt is that he addresses the corrumption elsewhere.

Vetija e t’korrumptumit osht se e lýp korrumpsionin dikun tjetër.

Sa ma shum deprogramohesh, qaq ma njeri bohesh.

The more deprogrammed you get, the more human thou become.

If you want to see how corrumpt people are, test their limits.

And most will react even before the testing begins.

Nëse doni me pâ sa t’korrumptûm jon njerzt, testojani limitet.

E shumica reagôjn halâ para se testimi me fillû.

Asnji shtet nuk osht i popullsîs.

Ky osht trick-i no1 i marketingut shtetnôr.

No state belongs to the people.

This is the no.1 trick of the state marketing.

Njeri q’i i përkulet formës osht idhujtâr.

Njeri q’i e përkûl formën osht, mjeshtër.

Man who bows to the form is idolater.

Man who bows the form is, a master.

Gjendja ndërmjet krejt rrâthve osht Lirija.

Aty ku osht Pérenija.

The state between all circles is Liberty.shyp

There where resides the All-Mighty.

Politiqâri osht njeri i cili mungesën e tij tenton me kompenzû me energjîn e tjêrve.

Politician is someone who tries to compensate his lacking with other’s energy.

Njeri i programûm osht si rrota e shpërthýme. Tamon mûshet me ajr jete, n’dhét metrat e pâr jet bandash i pavërtete.

Corrumpt society is a fertile ground of fools.

Ngjyra ma e mîr e politikës osht e përhimta.

The best color of politics is the gray.

Shoqnija e korrumptûme osht tôk e plleshme për budâll.

System cannot be changed without people getting cleared from the system that has introduced them in the game.

Sistemi nuk ndrrohet pa u pastrû njerzt prej sistemit i cili i ka shtî n’lôj.

Programmed man is like the leaking tire. The moment it gets filled with the breath of life, it gets flat rim the first ten feet.

Those who can push you button, can pull your butt on.

Whatever you admire is a reminder of your own content.

Whatever you hate is reminder of your discontent.

The sick cannot heal the sick.

I smûti s’un e shnôsh t’smûtin.

Çkado q’i admiron osht përkujtues i përmbajtjes t’knaqshme tônde.

Çkado q’i urrên osht përkujtues i paknaqsîs tônde.

Hipokrizija osht shtresëzim emocional i mbulûm me bindje kontradiktôre.

Hypocrisy is emotional layering covered with contradictory beliefs.

For those who may be wondering, quotes are fresh and spontaneous.

The already recorded ones you may find in my books on Amazon.

Për ata q’i kan kurreshtje, thanjet q’i p’i lexoni jon taze e spontane.

Ato t’mahershmet i kom nëpër librat e mi n’Amazon.

Shteti osht zajebencija ma e madhe q’i mundet m’i ndôdh nji popullate.

State is the greatest bitter joke that can happen to a populace.

“Vendi më i lumtur është ai ku ndjehet sa më pak dora e qeverisë” ~ Sami Frashëri.

“Happiest place is the one where the hand of government is felt the least” ~ Sami Frashëri.

Njeri i programûm mun me kôn i lîr sa kurva q’i mun me kôn e ndershme.

Po te dy pâlt deklarôjn se jon t’tîll.

Programmed man can be free as much as the whore can be chaste.

But both may declare that they are not waste.

Academic is someone who has failed to find his soul, hence remained a proud intellectual.

Akademiku osht njeri q’i ka dështû me gjêt shpýrtin, prandaj ka mbêt intelektual krenâr.

Njeri i pakompletûm osht shënjestër e koftlargit, sepse ai e cýt pîkrisht aty ku i ka mungesat.

Incomplete man is devil’s target, because he entices precisely where his lackings are.

Stupidity is an amplified limit, taken as an absolute truth.

Budallakija osht nji limit i amplifikûm, e absolutisht i besûm.

A gogla a dushk?

- Livadh!

Politika osht diçka q’i buron prej sirovinës t’shtresave shoqnôre, e i kthehet bûmerang sirovinës t’shtresave shoqnôre.

Osht rreth vicioz i vet-zgjedhun.

Politics is something that stems from the social scum, and returns as a boomerang to the social scum.

It’s a self-chosen dirty loop.

Politiqârt jon zgjatim i gjendjes t’miletit.

Si ameba.

Krejt n’modin pseudo.

Politicians are an extension of the population’s state.

Just like the amoeba.

All in pseudo-mode.

Njeri i pashlirûm osht i gatshëm me dhôn jetën për sistemin i cili ia merr jetën.

Unliberated man is ready to give the life for the system which takes his life.

Gjykimi i njerit osht skelja e skeleti i qenjes.ang

Man’s judgment is the scaffold and the skeleton of being.

Prej krejt tentim-zgjidhjeve shoqnôre, politika osht Përher ma e pasuksesshmja.

Of all attempts for social solution, politics is Always the most unsuccessful.

People of the system trade their freedom for fear and insecurity.

Njerzt e sistemit e këmbêjn lirîn e tyne për tût e pasigurî.

Manipulation is basically looking at the world with a dioptry that is not yours.

N’temel, manipulimi osht kur e kqýr botën me dioptri q’i s’osht e jotja.

When you don’t make any compromise with who you are and what you see, you are free.

Kur nuk e bon asnji kompromis me ato se kush je edhe qysh kqýr, je i lîr.

Xhemâti osht e vetmja shprês e injorantit.

Followers are ignorant’s only hope.

The less you mix up with people, the more human you become.

Sa ma pak përzihesh me njerz, qaq ma njeri bohesh.

I manipulûmi edhe manipuluesi nuk bôjn kurrgjo tjetër, veçse ia kujtôjn njoni-tjetrit programimin e përbashkët.

The manipulated and manipulator don’t do anything, save remind each other of the shared programming.

Masat nuk jon t’interesûme për t’vërtetën. Masat jon t’interesûme për rrénën e vërtêt.

Masses are not interested for the truth. Masses are interested for the truest lie.

Vota e msheft, problemi i msheft.

Hidden vote, hidden problem.

Set aside the world and find Reality.

Leje botën anash edhe gjeje Realitetin.

Cattle, in the pyramid.

Humans, according to the straight line.

Gjôja, n’piramîd.

Njerzit, sipas vijës t’drêjt.

Mediat jon lidhja mes t’korrumptûmve edhe t’manipulûmve.

Media is the connection between the corrumpt and the manipulated.

Nëse don m’i ndâ njerzt, gjûjau nji koncept.

Nëse don m’i bashkû, jepjau nji inspirim.

If you want to separate people, throw them a concept.

If you want to gather them, give them an inspiration.

Ideal does NOT mean Perfectly Natural.

The Natural Perfection happens when All ideals are thrown where they belong:

- In the unrecycled garbage.

Ideal NUK dmth Perfekt Natyral.

Natyralizmi perfekt ngjân kur krejt idealet gjuhen aty ku e kan vendin: N’bërrllog pa reciklim.

Vetdîja osht si hija: t’njêk veç kur e ki dritën.

Awareness is like the shadow: it follows only when you have the light.

Secili e përkrâh idên për zgjidhje….. përderisa nuk e kuptôjn q’i jon vet pjês e problemit.

..ather- insistôjn – me kôn pjês e problemit.

Everyone supports the cause for solution… until they realize that they are part of the problem themselves.

….then they – insist – on being part of the problem.

Zgjedhja n’Kosôv osht e qârt: veç njerz jo.

We as humans must aknowledge first what we take for granted, then challenge them to their inexistence.

Na si njerz duhet me kqýr çka kemi pranû si t’gatshme, tani m’i qepû asaj deri n’joekzistênc.

Injoranti osht njeri q’i pa problem hin n’follder, e nuk e din q’i osht ma i programûm se nji kompjuter.

Ignorant is someone who enters a folder without hesitation, while doesn’t know he is programmed more than a computer.

Inteligjenca osht dallimi mes formës edhe esêncës.

Intelligence is the difference between the form and essence.

When programming is tougher than awareness, man becomes half human, half robot.

Kur programimi osht ma i fôrt se vetdîja, njeri bôhet gjýs insoni, gjýs roboti.

Njeri i programûm ka vetdîje veç sa me ekzekutû programin. Po qaq ka edhe roboti!

Programmed man has awareness only to execute the program. But so does the robot!

Votimi osht shitore e artikujve q’i s’t'výn, për me marû gjellën që nuk e han.

Voting is a market of the products you don’t need, to cook the food you don’t eat.

Njerzt me edukim formal jon prêja e pâr e politiqârve edhe viktimat e para t’tyne.

Formally educated people are the first prey of the politicians, as well as their first victims.

Video – Looper Jamming: Tash Pa Ego / Now No Ego https://www.youtube.com/watch?v=VZnz_CeiozI

The System is Wrong.

The only Correct Part of it is Its Failure.

Sistemi osht Gabim.

E Vetmja pjês Korrekte e tij osht Dështimi.

Zgjedhja aktuale “ma e mîr” n’Kosôv, osht kopje e dobt e ideollogjive t’dështume.

Kurrgjo e re, kurrgjo natyrore, kurrgjo kreative. Veç përtypsa t’librave q’i s’i kan kuptû, e me zor i kan msû.

Çvotimi osht e vetmja mnýr për m’u lirû prej votimit.

Unvoting is the only way to get liberated from the voting.

Lavdû kôft Zoti: I vetmi q’i mundet me kfjêll kët vend prej ktyne n’dôk t’njerit.

Praise be to the Lord: The Only Capable to Heal the world.

Peace & Paqe,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ The Song of Letters

Standard

Njerzt q’i i përkulen zotnave t’përbâshkt, i bashkon i njejti rreth.

People who prostrate to the common statues, are gathered by the common circle.

Trust focuses the energy.

If you want change, bring some coins.

If you want the changeless, forget the wage.

N’Kosôv nuk ka papunsî. N’Kosôv ka papuntorsî.

In Kosova there is no joblessness. Only worklessness.

Mos e anko hâpin e têt nëse shtat hâpat e pâr i ke ndërmârr vet.

Do not complain the eighth step if the first seven you have taken yourself.

Disiluzionimi osht filtrimi i shqisave.

Disillusionment is filtering of the senses.

Sferat shoqnôre jon placenta t’padukshme për zhvillimin e individit deri n’rilindje.

Social spheres are invisible placentas for the development of individual until renaissance.

Komplekset jon vêgzat e koftlargit.

Complexes are devil’s hooks.

Gryksîja osht tregues i zemërmgushtsîs.

Greediness is a pointer of stinginess.

Konformisti osht sirovîn e ripaketûme.

Conformist is a repackaged hogwash.

Nji gjâ osht e sigûrt: Konformisti hin n’kofer.

Tani kush e bân, ai mos t’kân.

One thing is sure: Conformist enters the suitcase.

Then he should not buffle for being a duffle.

Sa ma i mangët njeri, aq ma iftijâq për pozît shoqnôre.

The more lacking the man, the more needy for social position.

N’kët vend budâll nuk ka.20170419_104725

Veç t’tîll q’i i konvenon poshtërsija.

There are no fools in this place.

Only those who comfort in wickedness.

Shkolla osht vend ku krêhen komplekset.

School is a place where complexes are combed.

Music has a purpose: To touch and awaken humanity.

That’s why true musicians are rare.

Instrument is the best mirror of your personality.

Musicians who cannot talk thru the instrument, try to compensate it with their mouth.

Ma leht blehet e shitet ai q’i e ka valût ideologjîn, se sa ai q’i e ka valût paren.

It’s easier to buy and sell him whose currency is ideology than the one whose currency is money.

Commentator is a weak spectator.

Spectator is a passive actor.

Actor is an interpreter.

And those who Experience are none of the above.

Because they – are.

Sferat shoqnôre jon kushinetat e injorancës.

Social spheres are the rolling joints of ignorance.

Shoqnija osht njerka e qenjes.

Prandaj ata q’i lypin pozita shoqnôre, kan mangsî burimore.

Society is the stepmother of being.

That’s why those who seek positions in society, have essential lackings.

Njerzt e korrumptûm e kqyrin sistemin si katapult ngritjeje, po n’fakt osht kunxh me kaktus zbritjeje.

Corrumpt people see the system as a catapult of ascending, while in fact is dildo cactus of descending.

Servili osht skllav i profilizûm.

Servile is a profiled slave.

Army is not made to protect the population, but rather the vice versa.

Nji çast i njerit t’lîr osht sa dhêt jêtna t’robit.

A moment of a free man is as ten lives of a slave.

Kur t’ngrît njeri, t’zhdryp terri.

Kur t’ngrît Pérenija, t’mân ditunija.

Whoever said “the sky is the limit” knew about the flat earth.

Fools cannot listen. Ignorants do not listen.

Kriza e identitetit s’un shnoshet me forma.

Identity crisis cannot be healed with forms.

Sistemi shkollôr osht karavan i gât i dêveve, me t’vetmen zgjedhje:

- Nji gûng, a dy gunga?

Educational system is a long caravan of camels, with the only choice:

- One hump, or two humps?

E parândsishme nuk osht e pavlefshme.

Unimportant is not without value.

Albanian BaSs BaLlad: https://t.co/Dcd6mN3xJ1

Rrethi osht shuma e papastërtive edhe interferencave shoqnôre, t’cilat e pengôjn sinjalin hyjnôr.

Circle is the sum of social impurities and interferences, which block the divine signal.

Institucionet jon kafaze ku viktimat edhe s’dôjn me qëndrû, edhe tuten m’i lshû.

Institutions are cages where the victims besides not wanting to stay, are afraid to let them go too.

Librat jon mbresat e eksperiencës.

Books are the impression of experience.

Muzika osht eksperienca e dorës t’pâr.

Music is the first-hand experience.

Gara për fôrm osht përher qorr-sokak. E njerzt q’i mbledhen aty jon penda e injorancës.

Race towards form is always a dead-end. And people who gather there are the dam of ignorance.

N’émên t’mirës mshefen tana t’kqijat.

In the name of goodness, all the worst are hidden.

Intellectuals ride the bike with helping wheels.

Emotional people ride the bike without them.

Spiritual people don’t ride. They fly.

Education is nurturing the wings to grow, training them to endure, and flying to get more educated.

It goes without saying that the toughest thing to do is to think with your own head.

It’s pathetic when a circular person talks about justice and solution.

The only reason why corrumpt systems thrive is because the majority are corrumpt.

BaSs Album with NaTive Themes: https://t.co/NzxWi8dQlK

I menqëm s’osht interesant.

I ûrt, osht interesant.

I menqëm mundet m’u bo secili.

I ûrt, s’mundet m’u bo secili.

Smart is not interesting.

Wise, is interesting.

Anyone can be smart.

Anyone cannot be wise.

Video BaSs Instrumental: Is there water in those springs? https://t.co/RmzCGKg67J

Vepra osht hija e qenjes tonde.

Kallzom çka ke bo, t’kallzoj kush je.

Your deed is the shadow of your being.

Tell me what you’ve done, I show you who you are.

In my mind is whatever is in my heart.

Parasupozimi i çdo sistemi jonjerzôr osht – çmendija.

Presupposition of every nonhuman system is – insanity.

Critical thinking is an attempt to compensate the ability of observation.

Nuk osht “Mos me kôn budâllt, t’ménçimit s’un jetôn”, po mos me kôn budâllt, t’ménçmit e kishin pâ q’i vet jon t’tîll.

It’s not “If there weren’t fools, the smart would not live”, but rather if there weren’t fools, the smart would see that they are that way.

Instead of going in circles, go in one line, and penetrate each circle as a needle.

Mréna rrâthve jon njerzt q’i kan lînd. Jasht rrâthve, njerzt q’i kan rilînd.

Inside circles are the people who are born. Outside circles, the reborn.

Listen to those who do not seek your trust.

Trust is the currency of the untrustworthy.

8:22 The worst creatures with God are the deaf and dumb who do not comprehend.

4 Rregullat e Suksesit Absolut:

1. Leje interesin anash.

2. Takoji njerzt veç kur s’bon hiç pa i takû.

3. Kontakto me njerz veç kur s’bon hiç pa i kontaktû.

4. Mos puno veç kur s’bon hiç pa punû.

4 Rules of Absolute Success:

1. Set your agenda/interest aside.

2. Meet people only when it’s a must meeting them.

3. Contact people only when it’s a must contacting them.

4. Don’t work only when it’s a must not working.

Shoqnija osht maska ma e dobt e individit.

Society is the individual’s weakest mask.

The difference between opinion and observation is like the thorn and the flower.

Talk through your deed, and we can have a chat indeed.

BaSs Video: Papa Was a Rolling Stone. https://t.co/z6j9Ds4jea

Eksperienca osht kuptimi.

Experience is the meaning.

Njeri i paditun osht përher i kompleksûm.

Ignorant is always full of complexes.

Pûnt 7 – 17 jon për njerz jokreativ.

Atyne edhe me iu dhôn pushim t’përjetshëm, s’dîjn çka me bo me to.

7 to 17 jobs are for non-creative people.

To them even if eternal holiday is given, don’t know what to do with it.

Democracy is a fancy name for regime change.

Fretless Video: The Storm of My Love. https://t.co/1Y1Ga3s93V

N’vend se me luftû sistemin, pastroje vetën prej sistemit.

Instead of fighting the system, clean yourself from the system.

Ideollogjija osht idhujtarija ma perfide.

Ideology is the most perfidious idolatry.

Kapitalizmi osht sistem ku njeri duhet me ngâ për m’u barazû me gjôjën.

Capitalism is a system when the man has to run in order to get equal with the cattle.

Personal programming is something that appears normal to you, but it isn’t.

You can be either static or, ecstatic.

Every problem is some kind of violation of the first commandment.

Elaborati osht laborator konceptual.

Elaboration is a conceptual laboratory.

Demokracija osht konglamerat i sistemeve t’korrumptûme.

Democracy is a conglomerate of corrumpt systems.

Artisti vlên aq sa mesazhi q’i e përçon.

Artist is worth the message he transfers.

Bindjen e thêll zavendsoje me observim t’pastër.

Replace deep conviction with pure observation.

Lavdu kôft Perenija. Nji Dashni, Ditunija.

Paqe,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Pure Water for Your Soul

Standard

If someone got sense for social change, they must be artists.

The more power attracts you, the weaker you are.

Smart + Fearful = Fatal Combination.

Education must be sterilized from politics.IMG_7418

US and EU have brought the economic AIDS in Kosova.

The greater the chaos, the greater the chances for new paths to emerge.

Fear is the surest pointer of corrumpt thinking processes.

Honesty is the sharpness of the word……and the sword.

Don’t screw the world. Live in Reality.

The 6 Effects of Truth:

The first effect of truth is shock …… followed by fear.

The second effect of truth is disorientation.

The third need of truth is reconsideration.

The fourth effect of truth is acceptance of reality.

The fifth effect of truth is peace.

Ultimately, the sixth effect of truth is freedom and total liberation from what used to be a beginner’s shock.

Komplet kasta politike e Kosovës jon njerz t’pashprês, t’dështûm e rrjedhimisht t’dëshprûm.

E bajshin pa shnet.

Kosovar politicians all-together are hopeless, failed and ultimately desperate people.

No blessing for them.

Did you know that the word – Comment – is actually rooted in Albanian as well?

To-day’s etymology goes as deep as the superficial Latin by saying:

The word – Comment comes from the Latin word Comminisci (devise, think up, invent).

Now if we look at the word Comment closely, it is formed by Com-ment.

In Albanian Com-Ment = Kom-Mend which means – I have thoughts.

Now look at the word – Comminisci up again = think up, devise, invent.

So, again among a myriad of words the world uses today, this word is another one whose meaning is straightly derived only from Albanian language.

So, Comment = Kom-mend = I have thoughts.

Any comment?! :)

The same goes for the word – Moment.

It means – Don’t think!

Which in Albanian is Mo-Mend = Mos-Mendo.

And isn’t it true that you live the actual moment only when you don’t think at all, but experience the moment with all your being fully?!

You don’t ask for permission to be free.

The more liberated you are, the farther reaches your work.

To be a master of war, one has to be Grandmaster of Peace.

Ma mîr osht me kôn lapsi i njerit, se njeri i lapsit.

Much better to be the pen of the man, than the man of the pen.

At any moment of your being, either you are changing the world, or the world is changing you.

Business is the exchange of wants.

Shteti osht organizim i njerzve t’poshtër, për njerzt e korrumptûm.

State is a wicked men organization, for corrumpt people.

EU gives open call for 3 projects………which in fact is a closed call within those 3 projects!

Open – is the most common word which all enclosed institutions love to use…………..just to pump the leaky tire you know.

Hypnosis is the lack of awareness.

Me nji vend t’flliqt si muti, duhet me tentu m’u bo i pastër si loti, për me pâs sukses.

In a dirty place as shit, you have to become pure as tear, in order to have success.

The fact that you and me are going to die, shows that we’re going to let go this world.

So, why not let it go now so that we actually begin to live?

NEW ~ BaSs Instrumental with Orchestra: https://t.co/WyqedauqPK

Educational system has really gone slick:

Now we don’t just have PhD’s, we have PhD Candidates as well.

Akin to the presidential campaigns.

And that explains the mimic the education does while mirroring the politics.

NEW: Qekaq puna e _________ / So much for _________ https://t.co/6ctnABKZyL

Ambition is a castle of imagination supported by belief.

You don’t search for liberty in the world. You get liberty from the Lord.

Another world war begins when the rulers think “it can’t get any better” and the enslaved “it can’t get any worse”.

Liberty test of the media is done by doing the pregnancy test of the owner.

Armiqt e sistemeve jo-njerzôre jon bineq për kah ambicja.

Non-human Systems’ enemies are twins according to ambition.

Instrumental – Open Our Eyes / Hapna Sŷt Tôn:  https://t.co/cjV1FrH5Mg

To every encircled man, the question is:

- Would you trade friendship for the truth?

Nothing kills human more than idolatry.

You can spot wannabes with extreme love for two words: Science & JaZz.

NEW Finding – The ORIGINal Meaning of Gravity: https://t.co/Wn1TkwfevL

The importance of Mainstream Media news is staggering:

“Today PM went only 3 times in bathroom! One of which resulted to be constipation, due to the ample chewing of what would be spewing. Parliament is worried for the fact that during the last 24 hours, the secretary was found on his lap, only once! Sources further confirm that it was on the top, and police are in continuous investigation whether it was about lap-top or desk-top.

…for the top of the chair has been agreed to be shared by all the four members of the council, bottom up.”

And this dear Mainstrem viewers would be the most important thing that happened in the last 24 hours.

Don’t change the channel, because the next marketing block will be about laxatives!

NEW Instrumental – Çobani i Gzûm / Happy Shepherd: https://t.co/nEuvUrNwxD

To find yourself, you have to surrender everything you thought about yourself.

Limitation is limited imitation.

Free media is very simple: Clean the camera lenses, keep the mics open and broadcast everything as it is.

WAIT! Editing crew together with executive chiefs must be jobless!

It’s not – Free your mind, but rather – Be free From your mind.

“History teaches us that people have never learned anything from history” ~ Friedrich Hegel.

Educational system is a set of poisoning filters for the pure mountain water.

Peace, and Praise be to God. The Lord of the worlds.

R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

The Real Etymology of – The Pen.

Standard

The Pen,

Actual Etymology:

Middle English (originally denoting a feather with a sharpened quill): from Old French penne, from Latin penna ‘feather’ (in late Latin ‘pen’).

Real Origin:

Péna/Penda = The Pen

Derived from:

Pendla = The Feather.

You see that the words - Feather and Pen - in Albanian have the same root.

The Latin language is but a leaf compared to the root Albanian.

Peace and Praise be to God.

R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather