~ Pshtêti

Standard

S’muj m’i kuptû budâllt e përsëritshëm!

I cannot understand repetitive fools!

Nëse shteti osht autobus, popullâta përher ka me kôn rrotat e tìj.

A ymytlîjt veç ndrrohen: Her pasagjér, her vollanxhî.

If the state is a bus, the population will always be its wheels.

And the needy of power: Either passenger, or driven driver.

Nëse shteti t’ka prû qëtu ku je, qysh po sheh ôndërr me t’nxjerr prej qëtu ku je?!

If the state has brought you in where you are, how the f… you’re dreaming to bring you out?!

The opposition always swears to use the same gun for a different target.

No matter how advanced it seems, this civilization is the last in the development.

The mind surrenders only when the programming ceases to be.

Dallimi mes sénit t’frymzûm edhe atij t’méndûm osht se séni i frymzûm ka frým.

The difference between the inspired thing and a thought thing is that the inspired thing breathes.

Before putting yourself in someone’s shoes, check if their socks smell too bad.

The representatives you’re trying to choose cannot represent even themselves.

Politician is someone who uses people’s face as the own mask.

Hence, a re-presentative.

Choosing your re-presentatives will surely put you in the position of their re-preservatives.

Dëshprimi osht shéj e besimit n’vendin e gabûm.

Dissapointment is a reminder that you’ve misplaced your trust.

The corrumpt say: Follow me.DAG0vSDUIAEZKUr

The wise say: Follow you.

Vepra osht përfaqsuesi ma i mîr i njerit.

Deed is the best representative of a man.

Instead of acting from freedom, most people are negotiating with their fear and doubt, hence the situation of devastation.

Kur emocionet t’i përkulin fjâlt, ato t’i përkulin edhe veprat.

When emotions bow your words, they bow your deeds too.

Noone likes the truth. Especially those who search for the truth.

The imprint of one’s character is in the own face.

Historija osht shum e vlefshme………….masi t’skjarohet e tashmja.

History is very valuable……….after the now is cleared.

Trauma e pâr kolektive Shqyptâre e ka emnin – shtet.

Edhe shërimin e pâr individual duhet me lýp pikrisht te koncepti – shtet.

N’aspektin formal, shumica jon t’suksesshëm.

N’aspektin sistemôr, shumica jon t’dështûm.

….prandaj t’dëshprûm.

In the formal aspect, most are successful.

Systemically, most are failed.

…..miserably.

Facebook is an instrument: Either you use it, or it uses you.

Votimi osht si ushtrija. Dallimi osht q’i votuesi osht arma edhe municioni i t’votûmit.

Voting is like the army. The difference is that the voter is the weapon and the ammunition of the voted.

Ata q’i jon pjês e sistemit e fôlin për zgjidhje prej sistemit, jon sikur vagoni i fundit i trênit.

Njônën ân pamjen e kan t’mîr, n’ânën tjetër ngrêhen mîr.

Those who are part of the system and talk about solution from the system, are the train’s last railway carriage.

One side of their view is good, on the other side they are screwed good.

Vetija a pâr e hipokritit osht q’i ai pajtohet me krejt.

Hypocrite’s first attribute is that he agrees with all.

Sistemi osht placênt e cila nuk zhvillon fmî, po mýt shoqnî.

The system is a placenta that does not develop a child, but kills a society.

FB-ki osht si akuariumi i peshqve. Çka t’qitsh…….secili shkon niher n’sipërfaqe.

FB is like fish aquarium. Whatever you put……….each will go once at the surface.

Shteti osht sistem i përkrým për milet injorant.

State is a perfected system for an ignorant populace.

Kur korrumpsioni bohet natyrshmëri, njerzt nuk njohin Pérendi.

When corrumption rules the world, people do not know the Lord.

If my words do not sing and my instrument does not talk, let the doom be my stalk.

Annexation is the beast of taxation.

Fitore nuk osht me mârr energjîn e popullatës n’administrim. Ajo osht tjetërsim.

Taking the energy of population in administration is not winning. It is annexation.

Hipokrizija osht kur nji grup i politiqârve e akuzon grupin tjetër për vjedhje, a vet bon planifikim për plaçkitjen e popullsîs me tatim.

Hypocrisy is when a group of politicians accuses the other group for stealing, yet plans to continue robbing the population via taxation.

Nuk osht q’i shteti s’mun me jetu pa tatim, po popullata s’mun me lulzû me tatim.

It’s not that the state cannot survive without taxation, but the population cannot thrive with taxation.

You honor the politicians just by thinking about them.

Anything more is headsticking into their ass.

Politiqârin nderon veç me mendû për to.

Çdo gjâ ma tepër osht kryefutje n’prapanîc t’tij.

Muzika e mîr nuk osht kûrv q’i vjen për pare.

Inspirimi osht i pavarun ndaj shpërblimit.

Good music is not a whore which comes for money.

Inspiration is independent of the wage.

Komânda e pâr e Pérenîs e rrzon n’kokërr t’shpindës shumicën e njerzîs: Para Zotit mos e vno kërrkon as kurrgjo.

The first commandment of the Lord knocks down most people of the world: Do not put anything before God.

Usually universities are places of people not interested to learn, to become what they’re not interested to be.

What you observe, so you tend to become.

Hence, invite the Lord to clean your world.

Problem is a pagan reminder.

People don’t really want liberty. They just want to talk about it.

Those who do, are not talking.

Shoqnija kosovare ndahet leht n’tri taborre:

keqbâmsa kongruent, wannabe mirësije, veprimtâr dlîrsije.

I like Jews who read the Koran, Muslims who contemplate the Torah, and Christians who observe both.

Atheist philosopher’s best state of being is the self-doom.

3 motivet e muzikantit injorant:

1) Mu bô zvêzd.
2) Me zôn naj fémën.
3) Me ia “ftôf” dikujt.

3 motivations of an ignorant musician:

1) To become a star.
2) To get some chicks.
3) To impress someone.

State is a falling house inviting the people to accommodate.

Shteti osht shpî t’u u rrzu q’i i thîrr njerzt m’u strehu.

Sa mundesh robotit m’i dhôn vetdije, qaq mundesh njerit t’programûm m’i dhôn drît.

As much as you can give consciousness to the robot, so much you can give light to the programmed man.

There’s a reason why the Prophets were disliked by the majority: Because they were NOT the majority.

Socially, the man of truth comes always in a tangent towards the circles of society.

Voting is the definition of the false choice.

Votimi osht shprês q’i zgât deri te kutija e votimit.

Voting is a hope that lasts until the polling place.

Politika osht fêja ma pagane n’ekzistênc.

Politics is the most pagan religion in existence.

Philosophy appeals to the smart, but not to the wise.

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect”. ~ Mark Twain

Atheists and Pagans are two classes of the same kindergarten.

You can always tell an atheist musician: They have no soul.

You can always tell a pagan musician: They have no groove.

Nëse voton, i len me t’shkêl për qefin tond.

Nëse s’voton, i len me t’shkêl për qefi t’vet.

Nëse e prîsh votën, e nâl rrotën.

If you vote, you let them tie you down according to you.

If you don’t vote, you let them tie you down according to them.

If you discard the vote, you say adios to the rope.

Kur e hûp shpýrtin, s’kî pse lufton për tokën.

Kur e gjôn shpýrtin, toka lufton për ty.

When you lose the soul, fighting for the land is in vain.

When you find the soul, the land fights for you.

Taborret shoqnôre jon si shpijat e marûme me zâll t’pllazhës…………deri sa t’vjen vâla e detit.

Society’s groupings are like houses made from the sand beach………………until the wave of sea appears.

The only advantage of politicians is that fools are majority.

NEW ~ BaSs Gajde: https://t.co/Mpe5mYE4ws

Shkurt, njeri i lîr s’i përgjigjet kujt, veç Nji Pérenije.

In short, the free man is not accountable to anyone, save the Lord.

Si t’a kuptojsh q’i shteti osht struktura e panevojshme e popullsîs, athere ki m’ia nî erën lirîs.

The moment you understand that the state is the unneeded structure of society, you’ll sense the smell of liberty.

Secili e bon ma t’mirën qaq sa limitet ia lejôjn.

Për bûrr t’mîr s’e lôjn.

Each one does the best according to the own limits.

It’s not about modesty.

Modest osht përhér ai q’i s’mundet.

E rrâllher ai q’i mundet.

He that cannot do is always humble.

And the one who can, rarely.

2:177 Drejtsî nuk osht m’i kthy ftŷrat kah lindja e perëndimi, po i drêjt osht ai q’i théll-beson n’Zot edhe Ditën e Fundit, edhe engjujt, edhe Librën, edhe profetët, edhe q’i jep paré n’farefisnî me dashnî, edhe jetimve, edhe nevojtârit, edhe udhtârit, edhe atyne q’i jon t’u kërkû, edhe skllâvt m’i lirû; edhe ai q’i e mân kontaktin me Pérenî, edhe kontribon n’pastërtî; edhe q’i i mâjn premtimet kur premtôjn, edhe ata q’i qëndrôjn kur vshtirsî përballôjn edhe n’vûjtje edhe kur jon t’rrezikûm. Ata jon ata q’i jon kôn t’vërtêt, edhe ata jon t’drejtûm.

Praise be to God. the Lord of the worlds.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ State that People Ate

Standard

For the Ignorant, State is the all-capable black box.

If Kosova is so weak state, why the people cannot get rid from its slavery?

The answer is: There is no weak state compared to the people.

Strong state, weak people.

Strong People, functional state.

State is never the people. To say that state is the people, is like saying that the glass is the ocean.

Either strong state, or strong people.

Both cannot be.

In all strong states, the people are pegging out.

When the people are strong, state goes in shhhhh mode.

Shteti i fôrt, populli i dobt.

Populli i fôrt, shteti funksional.

Shteti kurr nuk osht populli. Me thôn q’i shteti osht populli, osht sikur me thôn q’i gota osht oqeani.

Ose shteti i fôrt, ose populli i fôrt.

Te dyjat s’mûjn me kôn.

N’krejt shtetet e fôrta, populli osht t’u côf.

Kur popullata osht e fôrt, shtetit nuk i nihet zôni.

In relation to the People, state is Always strong.

There is no such a thing as a “weak state”.

Kuptimi i pâr i fjâlës osht vet ajo fjâl.

The first meaning of the word is that very word.

Voting can bring change, but Never brings the Changeless.

Me fôl për sistemin e drejtsîs n’shtet, osht sikur me fôl për sistemin e pastërtîs n’nevojtore.

Talking about the system of justice in state, is like talking about the system of cleaning in WC.

Kërrkush nuk osht qysh shitet. E ata q’i jon, nuk shiten.

Noone is as they proclaim to be. And those who are, do not proclaim.

Krejt injorantët vûjn për autoritet. Qashtu i njeh kush jon.

All ignorants crave for authority. That’s how you spot them.

State is a predictable gambling machine where people bet unwillingly and politicians win willingly.

The pattern of lottery is that the winners become crazy.

In the state, they come as such.

Every wise man knows that the present is full of fools, and the future may be brighter.

Për intelektualin, shteti osht e mrrîmja ma e madhe. Problemi osht, intelektuali nuk osht njeri i mrrîm.

For the intellectual, state is the highest achievement. The problem is, intellectual is not an achieved man.

Perception is the leaven of reality.20170127_162033

Make-up doesn’t compensate the noor.

State is a puppy gone bad, that continuously bites the owner.

Vend i suksesshëm osht ai ku shteti osht veçse vegël pune e çdo individi t’asaj Shoqnije.

Successful place is one where the state is but a working tool of each individual of that Society.

To the blind, sing. To the deaf, paint.

Programmed people are not robots. They’re cattle.

Build-up over complexes – that’s what programmed people do the best.

Hypocrites are the first in politeness and good behavior.

Sillu si njeri!

- Njeri nuk sillet. Gjôja sillen. Bashk me robota.

Sillu mîr!

- Jo se kët pûn e bon njeri i padlîr. Ringishpill paditunije.

- Rri drejt – osht fjâla magjike.

Shteti osht ôndrra e budâllve, realiteti i t’poshtërve, e imagjinata e t’prishtve.

State is the dream of fools, reality of the wicked, and rotten’s imagination.

Shteti osht veçse fîrm e privilegjûme e cila keqpërdôr emnin e vendit për qëllime t’veta.

State is but a privileged business firm which misuses the name of the place for the own purposes.

Shteti osht mbishkrimi jonatyrôr përmbi sistemin natyrôr t’ekzistencës.

State is the un-natural overwrite upon the natural system of existence.

E vërteta nuk osht ide.

Truth ain’t idea.

Injoranca osht hija e pavetdîjes.

Ignorance is the shadow of unawareness.

History is the reverse weather report.

Now you know why it is innacurate.

State is the greatest misunderstanding in any society.

Shteti osht rasti i përkrým klinik i nji vendi.

State is the perfect clinical case of a place.

State is the only self-legalized criminal organization.

Kur t’prêk Pérenija me ditunî, nuk t’výn as shkôll, as shoqnî.

When you are touched with knowledge by All-Mighty, you don’t need school, nor society.

There’s a pattern that develops when enslavement goes on for too long: Slaves crave for slavery in the dawn of Liberty.

If anyone has contributed in the forming of your opinion, that opinion is not your own.

Trying to use politics for social change is like trying to use a toothpick for plowing the land.

Politics is not capable for social change.

It is only capable for social turmoils.

It’s silly even to think, how after tasting all recipes for social disaster, a nation doesn’t step up with the natural remedy.

Buttons of politics are the programs of the masses.

Përmbushet, ai q’i zbrazet.

The empty gets fulfilled.

Ideology is the highest form of idolatry.

Instead of sharing opinions, let’s share freedom.

Instead of sharing the world-view, let’s share Reality.

Instead of sharing limits, let’s share Liberty.

Praise be to God. One and Only All-Mighty.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ Kick Ass Words

Standard

Principle is a leading thought or belief put before the others.

Hence, Prince-iple.

Parimi osht mendim a bindje e vendosun para të tjerave.

Prandaj, Pâr-im.

Noone can do a greater good than a true artist.

Nacionalizmi osht Patriotizëm i Retardûm.

Nationalism is a Retarded Patriotism.

When you see, you don’t have to think.

When you sense, you don’t have to see.

Kur sheh, nuk ki nevôj me mendû.

Kur ndjên, nuk ki nevôj me pâ.

Njerëzit e mëdhenj kënaqen duke bërë punë të vogla.

Great men enjoy doing tiny stuff.

If you want to understand the role of Spiritual Cleaning, physically, do not wash yourself for a month.

Instead of pushing your limits, drill them to penetrate their hole.

Burst ‘em like a balloon.

And you be free like the Air you don’t see.

Shkollimi n’rastin ma t’mîr prodhon böthqa t’zyreve.

Schooling in the best case produces office wussies.

In the Name of People seek to speak those who cannot speak in their own name either.

N’Émën t’popullit lypin me fôl ata q’i s’un folin as n’émën t’vetës.

If you want to find the true idiots of a society, seek in the midst of schooled.

Nëse doni m’i gjêt idiotat e vërtêt t’nji shoqnije, lypni n’mesin e njerzve t’shkollûm.

Sot budâll nuk ka. Veç t’poshtër e t’prisht.

Today there ain’t no fools. Only wicked and rotten.

There is a difference on being a free mind and free from mind.

Shteti osht msiti i dobt mes popullit edhe mîrqenjes.

State is the weak middleman between population and wellbeing.

Ka njerz q’i mendôjn, edhe ka njêrz q’i dîjn.

There are people who think, and there are people who know.

Those whon think that the State brings a better life, are the same as those who think that the middleman finds for them a better bride.

Ata q’i mendôjn se Shteti iu bjen jêt ma t’mîr, jon nisoj si ata q’i mendôjn se msiti iu gjôn nuse ma t’mîr.

State is the only Secular Religion.

Ata q’i bashkndjêjn problemet, bashkfundosen me to.

Those who sympathize the problems, drown together with them.

You cannot expect from pagan people to be thankful for Lord’s guidance.

Shteti nuk osht kurrgjo ma shum se poshtërsi e mbshtetun prej forcës.

State is nothing more than a wickedness backed up by force.

Shteti osht feja ma e përhapun n’mesin e paganve.

State is the most spread religion in the midst of pagans.

Believing in God is one thing and living His Presence quite another.

Belief in Him is a mean to arrive at His Presence.

- NEW Presentation: Concepts, inside and Beyond them – https://t.co/NDcK6muSYZ

Rrethi i Shoqnîs osht bashkimi i njerzve n’bâz t’Antivlerave.

…q’i doken si vlera.

Circle of Society is togetherness of the people based on anti-values.

….which look as value!

The highest height of Ignorance is when people believe that life cannot happen or function without the State.

Rrethi osht struktura ma jointeligjente e shoqnîs.

Circle is the most unintelligent structure of society.

Another Albanian Etymology: Structure – Strûk = A place to hide/shelter.

Not Latin: Struere. Because even that has the basic meaning in Albanian: Bedding.

Either the world is dictating who you are, or you bring yourself to the world.

And don’t give a fuck.

People of the system do not have access to intelligence.

They may try, but they don’t.

A good prayer is like a piece of art: You cannot stop looking at it, while its beauty merges you in the Divine.

Good prayer brings joy of aliveness back.

Koran is the mirror of your personality. Albeit, your flaws are all in it.

You don’t have to change the system. That’s utter BS mistake.

You have to Release you from the system, so you may get free and fly from it.

System cannot do without you.

You begin to THRIVE without the system.

If you want to improve your attitude, increase your altitude.

A good work is Praise to the Lord.

To make the moments count, you shouldn’t be counting.

Sissy is someone who tries all the life to prove the self in front of woman, in front of family, in front of the circle, in front of society.

Burrec osht njeri q’i tan jetën i jep zorr m’u dëshmu…..para grûs, para t’shpîs, para rrethit, para shoqnîs.

Man is interesting until you discover who he is.

Nëpër rrâtht e shoqnîs mungon Prezenca e Pérenîs.

The Presence of God AllMighty is absent within the circles of Society.

NEW Instrumental – Bu’z Valmorit – https://t.co/rjESY8aa3B

No matter how good one is at camouflage……….it Will fail to uphold.

E vërteta osht hobi i hipokritve.

Truth is the hobby of hypocrites.

He who agrees with everyone, doesn’t know what agreement is anymore.

E mrrîmja ma e madhe e konformistit osht përkulja ndaj formës.

The highest achievement of conformist is bowing towards the form.

Weak musicians like to talk about music. The rest, play.

People want to Experience the Presence of God. And that’s what masters offer to them by their deed.

First find the Heaven, then do the Earthly work.

Njêti i mîr me Sistemin e Gabûm, osht Rezultati ma i Dështûm.

Fakt i Dëshmûm.

Good Intent with the Wrong System is the most Failed Result.

PISA n’t'vërtêt i ka çmû ekspertat e Arsimit, e jo nxansat e Kosovës.

Truth is like the lightning breaking the sky.

Then the rest may thunder.

E vërteta osht sikur rrufêja q’i e çân qiellin.

Tani tjêrt mûjn me murmurû.

The question that shatters every democracy: How many referendums are organized within a month?!

There is nothing democratic in democracy.

America is the easiest lab to study.

It’s not the rythm. It’s the Life that drives the rythm.

Knowledgeable man who’s not enlightened kills you more than the ignorant of darkness.

Njeri i ditun e i pandritun t’merr n’qâf ma shum se njeri i terrûm e i paditun.

S’mundesh m’u ngjît n’kodrën e njêjt e me pâs shikimin ndryshe.

Kto parti’t politike kurr s’un e kupto’jn.

You cannot climb the same hill and have different view.

That’s what political parties will never understand.

How can an untrue concept such as State, provide anything truthful?

If you can teach without authority, you have the authority to teach.

Shteti osht msîti i panevojshëm ndërmjet mîrqenjes edhe popullsîs.

State is the un-needed middleman between wellbeing and the population.

Tradition is the leaven upon the unleavened Scriptural bread.

May we meet in the space between all circles.

Referendum is the health of Republic.

Concepts are forms of thought, which either contain the thinker or are held on the palm of the observer.

Konceptet jon forma të t’mendûmit, të cilat ose e përmbâjn mendimtarin ose jon n’dorën e observuesit.

Formal school is a gradual process of bowing a straight human into prostration towards forms.

The highest title a human being can get is being human.

Listen to your deep silent voice.

New recording – Endrrat / Dreams – https://t.co/ONqP3v33YW

Man is either surrounded by sins or followed by light.

NEW Presentation – Voting / Votimi – https://t.co/6Y8q6dJgzj

Tell me in which circle you spin, I show you the radius of your intelligence.

Easy answers finds one who asks the tough questions.

Truth does not have congregation. It has human individuals.

Voting is the modern way of selling your own soul.

Those who ask for your vote, are asking for your blood, your sweat and your energy.

Don’t give it to ‘em.

When the mind rests in peace, the heart blossoms in heaven.

Ignorant, unconsciously manipulates the self, consciously manipulates the public.

Injoranti, pavetdîjsisht e manipulon vetën, vetdîjsisht e manipulon publikun.

If State is an intelligent concept, why the fools get stuck on it?!

State is as the wrecked car which needs constant push of the population.

Bashkimi, në të shumtën e rasteve e fuqizon budallakîn.

Togetherness, in most cases amplifies stupidity.

Whatever you look at, is the second.

For God is the First.

Referendumi osht buka e Republikës.

Referendum is the bread of Republic.

There are important people, and there are enlightened ones.

The important people, are drown by the weight of their importance.

Ka njerz t’rândsishëm, edhe ka njerz t’lehtûm.

Njerzt e rândsishëm, pesha e rândsîs t’vet i fundôs.

“A good politician is quite as unthinkable as an honest burglar” ~ H. L. Mencken

He never lies…….exept when he talks.

- Instrumental Albanian Song – https://t.co/XxWStfQSTp

Praise be to God, alone.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Pagan Bayram Feast

Standard

Before acting in the programmed mode:

1. He that sacrificed the animal first, was able to sacrifice the own child for the Lord.

How many of you have sacrificed something – anything, for the God, in daily life?!!!

2. Those who have sacrificed animals at that time, were people who have served – ONLY – One Lord.

How many of you serve – ONLY – One God?!

3. How do you know that exactly now is the time to sacrifice?!!

Questions for those who do not play as children in kindergarten.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Pagan Bajram Festa

Standard

Para se vepru n’modin e programu’m:

1. Ai q’i maspari e ka sakrifiku kafshen, o ko’n n’gjendje me sakrifiku fmijen per Perendijen.

Sa prej juve keni sakrifiku dicka – ckado, per Zotin, n’jete t’perditshme?!!!

2. Ata q’i kan sakrifiku kafshe n’ate kohe, jon ko’n njerz q’i i kan sherby – VEC – nji Zoti.

Sa prej juve i sherbeni – VEC – nji Zoti?!

3. Qysh pe dini q’i bash qetash osht koha me sakrifiku?!!

Kto jon pytje per ata q’i s’lu’jn si fmija n’cerdhe.

Paqe,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ Shinning Falcon’s Pen.

Standard

What’s it like when you don’t remember anything anyone said?

Try it, you may spout a word on your own.

Disbelief is a belief put contrary to the God’s flow.

Media is the best hypnotic amplifier.

Idol is a belief that prevents the Light of God.

Identity is not sought in this world. This world is a shade of Identity.

Artist osht ai q’i t’bon me ndjê Perendîn.

Artist is the one who makes you experience The One.

You have only one mouth to say one truth which comes from one heart.

A pagan sees as a solution only another paganism for a pagan problem, to begin with.

Independent country is the place where its people are independent from that country.

Do you know such a place?

Vend i pamvarun osht ai vend njerzt e t’cilit jon t’pamvarun prej atij vendi.

A dini naj vend t’tîll?

Poem: ~ Vazhdoni… https://t.co/dCLGaZw1V2

“When I am outside of you, life is torment.” ~ Rumi.

FRESH: Lira’s Lullaby. https://t.co/cRFZCjC5rt

Paganism is the hopeless spinning towards the centre of a Society’s Circle.

State Pagan, Religious Pagan or School Pagan. The choiceless state for each member of Society’s mediocrity.

Don’t forget the possible combinations of the above.

Words are the shadow of our being.

Koran and Torah are two wings of the same Eagle.

Quality of work is the Signature of your Truthfulness.

The question – Who do you Serve? – uncovers far more about your being than – Who am I? or who am I becoming.

There are two groups of people who proudly do not want to open their eyes:

1. Academia,

2. Religious people.

And that’s a real paradox………if you think about it.

Koran 2:183 …fasting has been decreed for you as it was decreed for those before you, …

Who were before? – Christians and Jews.

How much do they fast? – Few number of days. At most 10.

Koran 2:184  A few number of days

Thus the matter is concluded.

Now if you wish, you can fast 6 months without stopping. Noone stops you in that.

But don’t say one month.

You have only one mouth to say one truth.

America is a prime example of a Non-human System.

Flamuri osht dildoja e Albinit.

Flag is the dildo of Nationalist.

The proportion between routine and creativity is the coefficient of truthfulness in life.

Proud & Fool…. that’s the usual combination.

Non-human systems have one goal: To make you busy with basic existential matters, so that you never find out who thou are and whom to serve.

Praying to Jesus instead of God is like thinking the window is the light.

Bayrams and Christmas are established Pagan parties.

Feja osht zgjidhje e përkohshme për ata q’i s’kan kôh me mendû.

Religion is a temporary solution for those who don’t have time to think.

7 Pytje per Muslimont e sodit:

1. Sa prej juve gjykoni me Kuran (si muslimon q’i jeni)?

2. Ku osht Bajrami si fêst n’Kuran?

3. Kur jon ditët e ninimit me Kuran edhe Tevrat?

4. Qysh matet koha me Kuran edhe Tevrat?

5. Sa dit jon për m’u ninû?

6. Kur ia fillon viti me Kuran edhe Tevrat?

7. Kur osht Nata e Madhe me Kuran edhe Tevrat?

7 Intelligence Questions for today’s claimed Monotheistic Religion:

1. How many of you judge by the Koran alone?

2. Where is Bayram as feast in Koran?

3. When are the fasting days in Koran and Torah?

4. How is the time measured by Koran and Torah?

5. How many days are dedicated to fasting?

6. When does the year begin with Koran and Torah?

7. When is the Great Night by Koran and Torah?

The answers you may find in this Book: the Natural Time Measurement.

Formal school is an empty gun, without aim.

The verse of Koran that exposes religious people:

12:106 And most of them will not believe in God except while setting up partners.

I’ve got no hobby. Everything I do professionally.

Post-war PhD’s in Kosova have reminded Pre-war PhD’s how fake they are.

When religious mass talks about remembering God, the rare who are lost in His Presence, are not seen.

We need heroes that are not trying to be heroes.

Arrogance is the antidote of massive ignorance.

Bank Robbery is a Reverse State Robbery.

Honest Politicians’ approach: “We promise that we won’t steal from you, other than what we have already stolen via taxes.”

State is a bunch of idiots sniffing hypocrisy of each-other’s ass.

“Shteti e zé leprin me kerr”…….leprin, po jo skyfterin.

“State catches the rabbit via car”…….rabbit, but not the falcon.

The reason why people don’t talk (let alone do) is:

1. FEAR.

2. Being part of the same manger.

OR Both Combined.

Your Life is as your content is. Empty your content, fulfill Your Life.

From all complexes, the Academic Complex is the worst. For they can sense that they don’t know, yet are dragged by their titles below.

In purity, the circle of Society exists to play but Not to mix or blend with it.

Flag is the greatest Seductress. It seduces people to get stuck on its peg.

I like the indefinitely definite articles. And the definitely indefinite as well.

State + Idiot = Statediot.

Zgjidhje osht ajo q’i funksionon pa u imponû.

When stuff works without imposing, that’s Solution.

Praise be to God. The Absolute Lord.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

~ Words of Peressence

Standard

Anyone can Perform. Rare can Peressence.

The Real Performace is Peressence.

Perform is to get the intent stuck on the form.

Peressence (original word insterted by the author) is to get focused in the source of all forms.

Intellect wants to know. The heart says – Shhhh, keep quiet and follow what’s revealed to me.

Heartless education is full-brain deviation.

The question is not are you Left or Right, but Are You Straight Human?!

It is Everyone’s moral obligation Not to be part of anything that Spins.

Artist is no more and no less than a channel of truth.

Religion is the obstacle to the Lord.

School is the obstacle to Knowledge.

State is the obstacle to Liberty.

Praised be All-Mighty.

Feja osht pengesa për te Zoti.

Shkolla osht pengesa për te Ditunija.

Shteti osht pengesa për te Lirija.

Lavdû kôft Perendija.

Truth is a behaviour learned to be maintained in every moment.

Fear is Exclusive emotion Only for the Lord.

Shtet funksional osht ai q’i knon Soprano.

State that sings Soprano is a functional one.

Free People cannot be controlled in any way, other than by The Lord, alone.

Do you know anyone who has Stents inserted and is great-hearted?

Stent is the formal solution for the narrow heart.

A e dini najkon q’i ka vnû stênd e q’i osht zemërgjôn?

Stenda osht zgjjdhja formale për zemërngushtsî.

Bojkoti osht impotenca e veprimit.

Boycott is the impotence of deed.

Any fool can train the brain.

Rare can Open the Heart fully.

Artistic work is a massage for the Being……..and a message for the Soul.

Muhammad Ali, the Champ of Love, left to Rest with the Best.  2944a1c1-e045-4f1b-badb-d9c61fcbc624-1598x2040

Intellect is the Cover of Being.

Hipokrizija osht kur beson n’problem, e tenton me gjêt zgjidhje.

Hypocrisy is when you believe in problems while trying to find solutions.

The last fear of Mediocre: “But no one in the world has done that!”

…and the own parrot-mark as well.

…and the continous bark with smell.

…with them there’s no well.

Be well!

NEW Instrumental Song: Like Eyes, Like Eyebrows / Si m’ke Sŷt m’i ke Vetllathttps://t.co/laqNKSiWps

Agenda is the Only thing you think you’re driving, while it is driving you.

Stupidity is Smartness without Wisdom.

True Man is the one who Calls on the BS of the own Circle first.

Those who complain about the State are those who are Incriminated by the State.

Do you know who get screwed the most?

- Those who want to screw with all.

Votimi osht Babadimni i t’Rrîtunve………….(me trup).

Voting is the Santa-Claus of the Grown-ups.

School produces Systemic Idiots of the System.

To be Fooled is the Unaware’s NEED.

Credible Politician’ slogan: “I promise that I’ll promise!”

Politician is the mirror of the masses and the scalpel behind them.

Newspapers are like rotten rice: You have to search much to find a (half) healthy grain.

Gazetat jon si orizi i prisht: Shum duhet me hallakât për me gjêt naj kokërr (gjys) t’shnôsh.

Donations Do the Nations.

Instead of putting yourself in someone else’s shoes, clean your own shoes………..and wash your own feet.

All non-human systems are Ego-based systems. That’s why the higher in hierarchy, the more monstrous the person.

There’s no greater blessing than finding God through knowledge.

Gazeta osht ngushllîmi reciprok për Mediokritetin kolektiv.

Newspaper is a mutual condolence for the Collective mediocrity.

Edukimi Shpyrtnôr osht Frym-marrja e Ditunîs.

Spiritual Education is the breath of Knowledge.

Beauty is the sight of Truth…..and the blindness of false.

Nothing touches the Soul more than Honest Beauty.

Beauty is the vehicle of Truth.

Harmony is its cover.

NEW Video ~ Part 4: The Model of Functional Society (c)https://t.co/DaPEciUYsM

People are already United in the Presence of God, when not divided by the Circles of Society.

Someone asked: How do you know the Koran is from God?!

I answered: How do you know I’m wearing glasses?!

People are already United. Stop dividing them in the name of unification.

Real chaos is when the deluded comments another delusion.

Soul cleaning is like home cleaning: Don’t do it continously, get dusted fully!

Pastrimi shpyrtnôr osht si pastrimi i shpîs: S’pastrove vazhdimisht, t’mlon pluhni!

Stupid Spin the Stupid.

Non-human Systems are Victimizing systems: Slave is a victim of weakness, Pharaoh is a victim of power.

Sistemet Jonjerzôre jon sisteme Viktimizuese: Skllavi osht viktîm e dobsîs, Faraoni osht viktîm e fuqîs.

Any standard is a polygon towards Reality.

NEW Video ~ Part 3: The Model of Functional Society (c)https://t.co/E22hihqhSo

Circle is the Circus of Society.

Circle prevents Staightness.

Corrumpt Leaders invite: Let’s spin together.

The Upright: Let’s Straighten individually.

“…Certainly, the Remembrance of GOD is the Greatest….” ~ Koran 29:45

To Everything: Welcome All, Let go All.

Simplification is the Art of Mastery.

Shteti osht zajebencija ma serioze q’i ka ndôdh najher.

State is the most tragic comedy ever happened.

Either Suppress, or Express.

True Leader is the One whom the masses cannot follow.

Artist is anyone who can truly and honestly express the own self.

Programmed people cannot help but respond to the programming they have eaten during the life.

There are only two groups of people:

- Those Capable, and

- Those Incapable of Truth.

No-one ever was ahead of time. But, few were beyond it.

America has become a place where the highest achievement is training Corporations.

Those who teach with Programs still ain’t free.

Solitude is the best company.

Bodyguards can protect your body, but can’t protect your soul.

Truth is beauty and harmony.

Slavery is a symptom of idolatry.

If you are a man of truth, wherever you dig, you’ll find the truth.

The best way to Change the System is to not participate in it.

Homework is Schoolwork not having been done.

Any fool can quote the others.

But, rare are those who can say anything Original and of value.

Competition and Rivalry are two Monster twins of Capitalism.

In the name of Truth, Lies flourish.

Bobby Fischer knew. Real, true and honest genius.

There’s no Science without Art. There’s no Art without Science.

Influence is really In-flow-ence.

You can easily checkout the society, after you thoroughly checkin’ yourself.

State is a whorehouse which sells itself as a church.

Non-human systems are based on complexes.

Hence, the criteria for height within.

Influence is missunderstood as calling the pond a waterfall.

Everyone wants to be influential, but asserting influence while you’re not in the Divine flow,

is trapping and prisoning everyone who is in the radius of your influence.

Influence without inflowence is getting stuck in the pool of ignorance,

to think you’re swimming in water, while you swim in each-other’s pee.

Hence, influence is the flu of Conscience.

It appeals to the ego, but kills the soul.

The greatest people ever walked above this earth – the Prophets – were not influential, they were in-flow-ential.

They didn’t care how to manipulate people to join them.

But they did dare to let go the limits of society.

And whoever had the waterfall of wisdom, did non get muddy in the pond of ignorance.

Inflowence is the glow of Conscience.

Relationship and Reciprocity are the shores of the river’s flow.

Right punch, from the right person, at the right time, is a blessing.

In between forms, you find the formless.

PERESSENCE – Add this word in your dictionary English speakers!

Praise be to the Lord. The Glory of the world.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

The Distance of the Sky

Standard

…look folks, these photos are taken in Queenstown, NZ.

Notice how low is the sky/clouds compared to anywhere in Europe/US.image-7d4b14cceb31b85c47b5f1247c6c76a2a33d0e89c94f8f64eb931be4093c71e5-V

My relative lives there, visited me today, and specifically I asked, is there any difference in the sky there (NZ) and here (Kosova, Eu)?

He said: The sky is much, much lower there than here. And, added, if you go to Queenstown, it’s even lower:

“When you are here (Kosova) you have to look up and thoroughly bend your neck to see the stars, while there in New Zealand, the sky is so low, is as it’s you can grab the stars with your hand.”

…by this example alone, the dome is existent.image-7d4b14cceb31b85c47b5f1247c6c76a2a33d0e89c94f8f64eb931be4093c71e5-V

Peace,

R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Wisdom Beyond Circle

Standard

Fanatizmi osht hija e injorancës.

Fanaticism is the shadow of ignorance.

See photos – The Metaphor of State: How it firstly appears to be complete……….towards how fucktually is.20160212_220856

Hapi i pâr i lajmaxhîve osht m’i ballansu lajmet e kqija me t’mira.

First step of newsmen is to balance the bad news with good news.

Heavenly altitude brings the right earthly attitude.

Attitude is the beauty of truth and freedom.

Blessed is the one who is free from what the eyes can see.

Speaking Academically, if you serve what can be conceived with mind, no doubt, you’ll get fucked by your own service.

The difference among the traditional leader and enlightened path opener is that people follow the first to get what they don’t have,…while the second, more of who they already are.20160212_221056

Enlightened people are the bridge between the world and Reality.

I’m literally pissed, and illiterately happy.

~ 10 Komandat e Perendîshttps://www.youtube.com/watch?v=hAwrpBCmG-I&feature=youtu.be

Philosophers suffered in their thinking. That’s why they remained philosophers.

Hiding things is a sure way to suffer in silence.

Experience is the twister of Expectation.

Linguists are like those who split every hair on the head, but lose the woman on date.

Hypocrite is always willing to be part of two whore-houses.20160212_221106

Show to the Jews & Christians Koran, to the Muslims Torah, and see what dissagreement about the same things is about.

God is everything you don’t understand, but Experience………………..that Brings understanding.

Zoti osht krejt çka s’kupton, po e Përjeton……………..edhe e bjen kuptimin.

Servants of the Matrix actually think they’re working! Isn’t that an ufortunate case for the whole plainness of the Earth?

The reason why we’re here is to, become human. And because of here, failure is a HUGE option.

Fascination of the intellect-stuck is on the brain. Fascination of the free souls is nearest to the heart.

School ought to be the most fun experience you ever had, yet is neither fun, nor experience.

…just ask any kid.

Truth is not sure. It is pure.20160212_221140

Mos e prish ato q’i e sheh, me ato q’i je t’u e mendû….as mos e ndreç.

Don’t ruin what you see with what you think….nor build it.

Ankesa osht kânga e viktimës.

Complaint is the victim’ song.

Vepra t’a shplon qenjen.

Deed uncovers the being.

NEW: Simple Song of Freedomhttps://www.youtube.com/watch?v=0gbxxWdrF2Y

State is the blackbox of society sold as concert hall ticket.

Corrumption begins when the silence covers the freedom.

As long as the best individuals are in function of the state, the state turns that function into a dysfunction for the own people.

I don’t play with people. I play with their idolatry.

School produced stress-masters incapable of any mastery.

Fear guards the truth. Love releases it.

The idea of free mainstream media to-day, is a successive, dependent, fear-based behaviour between the parts of the same enslavement chain.

Stupidity and fearfulness are the left and the right hand of ignorance.

I like basic questions. They always solve complex problems.

Truth is attained only when you surrender your mind, together with your senses.

State is the most unintelligent structure of any society.

That’s why they need intelligence agencies, to remind them what they lack.

To-day, every teacher of every educational level knows that getting titles and diplomas will not get you smarter nor wiser.

If that is so, why the f*** does school even exist?

Words are the shadow of experience.

The truth is the virgin experience of your being.

Schooled illiterate is the man who knows reading-writing, but does not understand anything said. That’s sad.

Nepismen i shkollûm osht njeri q’i din shkrim-lexim e s’kupton kurrgjo.

E vërteta nuk lypet me mendje. E vërteta lypet me zemer.

The truth is not sought with mind. The truth is sought with heart.

Wise words are streetlights…….of different streets.

Inspirations of the Prophets are the sun and the moon themselves.

“Politics is the entertainment division of the military industrial complex” ~ Frank Zappa.

NLP as a model has failed since its beginnings, because it couldn’t replicate the essence of what was set to model.

Hence, it ended up producing much, much more monsters than humans. And for that, the credit goes to its founders.

Too many people spend time on what others are doing. Focus on what they’re not and there-in put your dot.

There’s no political philosophy. Anywhere where politics enters, it gets rotten-ity.

Hypnotist’s dilemma is when Awareness knocks the door.

My pen is music, my ink is love. Each word, a world………..all towards Reality.

When national enemies talk about international friends, one must stop and consider who is who.

Kur armiqt kombtâr fôlin për miqt ndërkombtâr, duhet m’u nâl e me shqyrtû se kush, kush osht.

Unfortunately for both, except the already dropped bombs and the fake independence, US cannot offer anything of value for Kosova.

All Kosova needs now is what America lacks, big time: True education and content people with decent living.

To remember humor and for the sake of humanity, every academic should be made for: 2 snorts, 1 fart and 2 loud belches in front of the audience.

Stupidity is contagious, wisdom is purifying, ignorance is terrifying.

Praise be to the Lord of all healing.

Peace,
R.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather